Scroll To Top
Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα.

U=U: Έχω μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, σημαίνει πως είμαι μη μεταδοτικός

1.Mπορεί ένα άτομο με HIV με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο να μεταδόσει τον ιό;

Όχι. Ένα άτομο που ζει με HIV και λαμβάνει αντιρετροϊκή θεραπεία υψηλής δραστικότητας (HAART), με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο HIV στο αίμα του, για τουλάχιστον 6 μήνες διατρέχει αμελητέο κίνδυνο μετάδοσης του HIV σε κάποιο σεξουαλικό σύντροφο. Αμελητέος σημαίνει: τόσο μικρός ώστε να μην χρειάζεται να τον λάβουμε υπόψη, ασήμαντος. Επομένως, οι ειδικοί επιστήμονες για τον HIV περιγράφουν το ρίσκο μετάδοσης με όρους όπως “μη μεταδοτικός”, “όχι πλέον μολυσματικός”, “μηδαμινό ρίσκο”, “κανένας κίνδυνος μετάδοσης”, “αδύνατον να μεταδώσει”.

2.Τι είναι το μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο;

Με τον όρο ιικό φορτίο αναφερόμαστε στην ποσότητα του HIV στο αίμα ενός ατόμου που ζει με HIV. Γενικά, όσο πιο υψηλό το ιικό φορτίο, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα μετάδοσης του ιού. Η αντιρετροϊκή θεραπεία (ART) μπορεί να ελαττώσει το ιικό φορτίο ενός ατόμου σε τέτοιο βαθμό (συνήθως λιγότερα από 40 αντίγραφα/ml, ανάλογα με την εξέταση) ώστε να μη γίνεται καν αντιληπτό. Αυτό ονομάζεται “μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο”, το οποίο εμποδίζει τη σεξουαλική μετάδοση του HIV, βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία του ατόμου που ζει με HIV. Δεν εξαφανίζει τον ιό από τον οργανισμό, ούτε θεραπεύει κάποιον από τον HIV. Η εξαιρετική συμμόρφωση στη θεραπεία, σύμφωνα με τη συνταγογράφηση, είναι σημαντική για τη διατήρηση μη ανιχνεύσιμου ιικού φορτίου.

3.Πού είναι οι αποδείξεις;

Το συμπέρασμα προκύπτει από ερευνητική εμπειρία, όπως οι μελέτες PARTNER, HPTN 052, Opposites Attract και Swiss Statement. Για παράδειγμα, στην PARTNER, που είναι η πιο πρόσφατη μελέτη, ήταν μηδενικές οι μεταδόσεις του ιού σε 58.000 σεξουαλικές επαφές χωρίς προφυλάξεις ανάμεσα σε άτομα με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο HIV και στους συντρόφους τους που ήταν αρνητικοί στον HIV. Δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένες αναφορές στις παραπάνω μελέτες για σεξουαλική μετάδοση του ιού από άτομο με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.

4.Είναι ο κίνδυνος μηδαμινός;

Στην πραγματικότητα, ναι, ο κίνδυνος είναι μηδαμινός. Θεωρητικά, ο κίνδυνος είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Οι επιστημονικές μελέτες δε μπορούν να αποδείξουν ότι ο κίνδυνος είναι απόλυτα μηδαμινός. Μέσα από στατιστικές αναλύσεις, ο κίνδυνος έρχεται όλο και πιο κοντά στο μηδέν. Οι ερευνητές συμφωνούν στο ότι, επειδή ο κίνδυνος μετάδοσης του HIV είναι μηδαμινός ή κοντά στο μηδέν, ένα άτομο με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο θεωρείται “μη-μεταδοτικό” για τους σεξουαλικούς του συντρόφους.

5.Γιατί ορισμένοι αναφέρουν ότι ένα μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο HIV ελαττώνει τον κίνδυνο μετάδοσης κατά 93-96%;

Πρόκειται για ένα διαδεδομένο λάθος, όταν γίνονται αναφορές στα ευρήματα της μελέτης HPTN 052. Η μελέτη αυτή έλεγχε τον κίνδυνο μετάδοσης από την πρώτη μέρα που το άτομο θα ξεκινούσε αντιρετροϊκή θεραπεία. Ο λόγος για τον οποίο εμφανίστηκε μια μείωση του κινδύνου κατά 96% (σύμφωνα με τα ενδιάμεσα, προσωρινά αποτελέσματα) και μια μείωση κατά 93% (σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα) είναι ότι υπήρξε μετάδοση του HIV πριν να ξεκινήσει η δράση της αντιρετροϊκής θεραπείας (ART), ενώ η θεραπεία δεν ήταν αποτελεσματική για έναν μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Αν λάβουμε υπόψιν μόνο τις περιπτώσεις μετάδοσης μετά τους πρώτους έξι μήνες αντιρετροϊκής θεραπείας. η μείωση του κινδύνου θα ήταν στο 100% με μηδαμινό κίνδυνο μετάδοσης.

6.Τι εννοούμε με τον όρο “Θεραπεία ως Πρόληψη”;

Με τον όρο “Θεραπεία ως Πρόληψη” (Treatment as Prevention, TasP) αναφερόμαστε σε κάθε μέθοδο πρόληψης του HIV που χρησιμοποιεί αντιρετροϊκή θεραπεία για να ελαττώσει τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV σε έναν σεξουαλικό σύντροφο ή σε χρήστη ενδοφλέβιων ουσιών ή περιγεννητικά. Η αντιρετροϊκή θεραπεία ελαττώνει σημαντικά το ιικό φορτίο του HIV στο αίμα, στα σπερματικά, κολπικά και πρωκτικά υγρά, και ως αποτέλεσμα μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Όταν ο ιός στο αίμα φτάνει σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα, ο κίνδυνος σεξουαλικής μετάδοσής του είναι αμελήτέος.

7.Είναι και παραμένει ο ιός μη ανιχνεύσιμος σε όλα τα άτομα που ξεκινούν αντιρετροϊκή θεραπεία;

Σχεδόν όλα τα άτομα που ξεκινούν αντιρετροϊκή θεραπεία βρίσκουν έναν συνδυασμό φαρμάκων που να έχει αποτελέσματα σε διάστημα 6 μηνών. Περίπου 1 στα 6 άτομα χρειάζονται επιπλέον χρόνο για να βρουν τη σωστή θεραπεία λόγω δυσκολιών με την ανοχή και τη συμμόρφωση στη θεραπεία. Η συμμόρφωση στη θεραπεία και ο συχνός έλεγχος του ιικού φορτίου είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για τη διατήρηση μη ανιχνεύσιμου ιικού φορτίου HIV. Σε άτομα που έχουν μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο για ένα έτος ή περισσότερο, με εξαιρετική συμμόρφωση στη θεραπεία, είναι πολύ απίθανο να επανεμφανιστεί ο ιός. Για αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε τον όρο “αποτυχία της θεραπείας” (treatment or virological failure). Αποτυχία της θεραπείας μετά από παρατεταμένη καταστολή του ιού είναι σπάνια και οφείλεται συνήθως σε κακή συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή θεραπεία.

8.Αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης οι μικρές, παροδικές αυξήσεις του ιικού φορτίου (viral blips);

Τα blips του ιού δεν έχει αποδειχτεί ότι αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης. Μικρές, παροδικές αυξήσεις του ιικού φορτίου (50-1000 αντίγραφα) οδηγούν στην εμφάνιση αποτελεσμάτων της ART, όταν υπάρχει συμμόρφωση στη θεραπεία. Συνήθως, όμως, το ιικό φορτίο επιστρέφει σε μη ανιχνεύσιμα επίπεδα χωρίς αλλαγή στη θεραπεία. Εκτός κι αν τα blips αρχίζουν να εμφανίζονται πιο συχνά, η εμφάνισή τους απλά δεν σημαίνει οτι η θεραπεία είναι αναποτελεσματική και ούτε αποτελεί λόγο ανησυχίας για τους θεράποντες ιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς.

9.Επηρεάζει η ύπαρξη άλλης σεξουαλικώς μεταδιδόμενης μόλυνσης (STI, Sexually Transmitted Infection) τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV;

Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ STI και HIV, αν τα επίπεδα του HIV είναι σε μη ανιχνεύσιμο επίπεδο. Η παρουσία σεξουαλικώς μεταδιδόμενης μόλυνσης (STI), σε συνδυασμό με ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο HIV, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV.

10.Γιατί ορισμένα άτομα έχουν ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο;

Η επαρκής πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, θεραπεία και συχνούς ελέγχους για τον ιό είναι σημαντικά εμπόδια σε αρκετές περιοχές του κόσμου. Άτομα που έχουν πρόσβαση σε θεραπεία μπορεί να επιλέξουν ότι δεν θέλουν τη θεραπεία ή μπορεί να μην είναι έτοιμοι να την ξεκινήσουν. Άλλα άτομα ξεκινούν θεραπεία αλλά δυσκολεύονται με τη συμμόρφωση, λόγω στίγματος, ψυχικών προβλημάτων, κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών, μη σταθερής κατοικίας, οικονομικής δυσκολίας για την κάλυψη του κόστους της θεραπείας, εχθρικού περιβάλλοντος, ανοχής στη φαρμακευτική αγωγή ή μη ανεκτών παρενεργειών. Ορισμένα άτομα με χαμηλό ή μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο δε μπορούν να μεταδώσουν τον ιό. Για παράδειγμα, ένα άτομο που έχει τον ιό σε καταστολή (λιγότερα από 200 αντίγραφα/ml), αλλά το ιικό φορτίο του είναι ανιχνεύσιμο (περίπου 40 αντίγραφα/ml, ανάλογα με την εξέταση), δεν είναι μεταδοτικό. Οι πιο σημαντικές μελέτες πάνω στο θέμα βασίστηκαν στον κίνδυνο μετάδοσης του HIV από άτομα που είχαν τον ιό σε καταστολή. Για τα άτομα που ζούν με HIV και δεν έχουν κατεσταλμένο ή μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο, υπάρχουν αποτελεσματικές επιλογές όπως η χρήση προφυλακτικού, και σε ορισμένες περιοχές του κόσμου η PreP (Προφύλαξη πριν την Έκθεση, Pre-exposure Prophylaxis), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα για την πρόληψη. Κάθε άτομο που ζει με HIV, ανεξάρτητα από το ιικό του φορτίο, έχει το δικαίωμα για μια ζωή ολοκληρωμένη, υγιή κοινωνική, σεξουαλική και αναπαραγωγική ζωή.

11.Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται η εξέταση για τα επίπεδα ιικού φορτίου;

Η συνήθης εξέταση ιικού φορτίου για την διασφάλιση της υγείας συστήνεται να γίνεται 2-4 φορές ανά έτος για τα άτομα με σταθερό, μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Άτομα που ζουν με HIV που βασίζονται στο μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο ως τακτική πρόληψης του HIV προτείνεται να μιλήσουν με τους παρόχους υγείας τους για την περίπτωση που τους συστηθεί επιπλέον εξέταση για το ιικό φορτίο.

12.Και αν ο HIV ανιχνεύεται στα σπερματικά, κολπικά ή πρωκτικά υγρά, αλλά όχι στο αίμα;

Οι επιστήμονες έχουν βρει ότι η θεραπεία για τον HIV που οδηγεί σε μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο στο αίμα έχει επίσης ως αποτέλεσμα μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο στα σπερματικά, κολπικά ή πρωκτικά υγρά. Σε ορισμένες περιπτώσεις άτομα με μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο στο αίμα τους εμφανίζουν επίπεδα του ιού στα σπερματικά, κολπικά ή πρωκτικά υγρά τους, αλλά αυτό δεν αυξάνει τον κίνδυνο μετάδοσης. Επιπλέον, μελέτες δείχνουν ότι αυτά τα επίπεδα είναι πιο συχνά στην αρχή λήψης της θεραπείας και σπανίως παραμένουν μετά από ένα έτος ή περισσότερο κατά το οποίο το ιικό φορτίο στο αίμα είναι μη ανιχνεύσιμο.

13.Υπάρχουν παρενέργειες από τη λήψη αντιρετροϊκής θεραπείας;

Η φαρμακευτική αγωγή για τον HIV μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες σε ορισμένα άτομα. Οι περισσότερες είναι διαχειρίσιμες. Ευτυχώς, πλέον είναι πολλά τα διαθέσιμα φάρμακα για τον HIV που δεν προκαλούν σοβαρές παρενέργειες. Εάν εμφανιστούν παρενέργειες είναι σημαντικό για τον ασθενή να το συζητήσει με τον ιατρό του.

14.Αν έχω HIV, τι σημαίνει αυτό για μένα;

Σημαίνει ότι αν ο HIV είναι μη ανιχεύσιμος και παραμείνετε σε θεραπεία, η υγεία σας θα είναι καλύτερη από ότι εάν δε λαμβάνατε θεραπεία, ενώ δε θα περιορίζεστε από τον φόβο της μετάδοσης του ιού σε άλλα άτομα, με τα οποία έχετε σεξουαλικές σχέσεις. Βέβαια, όπως αναφέρει ο Γκας Κερνς στο “Ιικό φορτίο και μετάδοση – ένα ενημερωτικό έντυπο για άτομα με HIV”, “εάν θέλετε να σταματήσετε τη χρήση προφυλακτικού, είναι σημαντικό να το συζητήσετε με τους συντρόφους σας και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνούν με την απόφασή σας. Το να συζητήσετε τι σημαίνει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο με αρνητικούς στον HIV σεξουαλικούς συντρόφους μπορεί να ελαττώσει την αγωνία τους για τυχόν μετάδοση του ιού. Η πληροφορία αυτή, βέβαια, πιθανόν να είναι καινούργια για άτομα αρνητικά στον HIV; μπορεί να χρειάζονται χρόνο για να καταλάβουν και να σας εμπιστευθούν”. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι, ενώ ένα μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο προστατεύει τους συντρόφους σας από τον HIV, δεν τους προστατεύει από άλλες Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Μολύνσεις (STIs), ούτε προλαμβάνει την εγκυμοσύνη. Το να γνωρίζετε πώς το μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο εμποδίζει τη μετάδοση του HIV μπορεί να είναι χρήσιμο για άτομα που θέλουν να αποκτήσουν απογόνους χωρίς να καταφύγουν σε εναλλακτικές μεθόδους σύλληψης. Ένα μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο μειώνει, επίσης, δραστικά τον κίνδυνο κάθετης μετάδοσης – κατά την κύηση ή τη γαλουχία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον HIV και την αναπαραγωγική υγεία, όπως σχετικά με την κύηση ή τη γαλουχία, παρακαλούμε ανατρέξετε στον ιστότοπο του HIVE ​www.HIVEonline.org ​ή στο TheWellProject.org.

15.Aν δεν έχω HIV, τι σημαίνει αυτό για εμένα;

Δεν χρειάζεται να περιορίζεστε από τον φόβο της μόλυνσης εάν ο σύντροφός σας έχει μη ανιχνεύσιμο HIV. Όπως αναφέρει ο Γκας Κερνς στο “Ιικό φορτίο και μετάδοση – ένα ενημερωτικό έντυπο για άτομα με HIV”, “εάν θέλετε να σταματήσετε τη χρήση προφυλακτικού, είναι σημαντικό να το συζητήσετε με τους συντρόφους σας και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνούν με την απόφασή σας.” Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι, ενώ ένα μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο εμποδίζει τη μετάδοση του HIV, δεν σας προστατεύει από άλλες Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Μολύνσεις (STIs) ή ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Το να γνωρίζετε πώς το μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο εμποδίζει τη μετάδοση του HIV μπορεί να είναι χρήσιμο για άτομα που θέλουν να αποκτήσουν απογόνους χωρίς να καταφύγουν σε εναλλακτικές μεθόδους σύλληψης. Ένα μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο μειώνει, επίσης, δραστικά τον κίνδυνο κάθετης μετάδοσης – κατά την κύηση ή τη γαλουχία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον HIV και την αναπαραγωγική υγεία, όπως σχετικά με την κύηση ή τη γαλουχία, παρακαλούμε ανατρέξετε στον ιστότοπο του HIVE ​www.HIVEonline.org ​ή στο TheWellProject.org.

16.Να σταματήσω να χρησιμοποιώ προφυλακτικό ή/και PrEP εάν είμαι με κάποιον με μη ανιχνεύσιμο HIV;

Η διατήρηση μη ανιχνεύσιμου HIV, η χρήση PrEP και η χρήση προφυλακτικού αποτελούν τεχνικές πρόληψης του HIV που ένα άτομο μπορεί να επιλέξει μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Παρέχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τη μετάδοση του HIV, ώστε τα άτομα με HIV και οι σύντροφοί τους να έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν τι τους ταιριάζει περισσότερο. Ορισμένα άτομα μπορεί να επιλέγουν να χρησιμοποιούν τεχνικές πρόληψης σε συνδυασμό για διάφορους λόγους, όπως για να περιορίσουν τον φόβο της μετάδοσης, για την πρόληψη από άλλα STIs, για την πρόληψη ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης ή στην περίπτωση που το άτομο με HIV έχει ιστορικό μη συμμόρφωσης στην αντιρετροϊκή θεραπεία. Η χρήση προφυλακτικού είναι η μοναδική μέθοδος που προλαμβάνει τον HIV, τα STIs και την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

17.Πρέπει να αποκαλύψω στον σύντροφό μου ότι είμαι θετικός/ή στον HIV, εάν είναι μη ανιχνεύσιμος;

Η διατήρηση μη ανιχνεύσιμου ιικού φορτίου για τουλάχιστον 6 μήνες και η συνέχιση της αντιρετροϊκής θεραπείας σημαίνουν ότι ο σύντροφός σας δε διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Από τη στιγμή που ο σύντροφός σας δε διατρέχει κίνδυνο, δεν υπάρχει ηθική επιταγή που επιβάλλει να αποκαλύψετε ότι έχετε HIV. Ο σύντροφός σας ίσως να αναστατωθεί έαν ενημερωθεί σχετικά μετά τη σεξουαλική επαφή και αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις στη μεταξύ σας σχέση, τη στιγμή που ο κίνδυνος είναι ουσιαστικά εκμηδενισμένος. Επιπλέον, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι σε αρκετές πολιτείες (ΗΠΑ) και άλλα μέρη του κόσμου ισχύουν νόμοι περί εγκληματικότητας του HIV που απαιτούν την αποκάλυψη του στάτους σας στον HIV, ακόμα και αν δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία στη χώρα σας, επισκεφθείτε τα
http://www.hivjustice.net​ και ​http://seroproject.com/.​

18.Μπορώ να έχω εμπιστοσύνη ότι ο σύντροφός μου είναι πραγματικά μη ανιχνεύσιμος;

Όπως είναι αδύνατον να καταλάβετε εάν ένα άτομο είναι θετικό στον HIV απλώς βλέποντάς το, έτσι δεν μπορείτε να καταλάβετε εάν έχει μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο. Το αν θα εμπιστευτείτε ή όχι τον σύντροφό σας είναι μια καθαρά προσωπική επιλογή και πιθανόν να βασίζεται στις σεξουαλικές σας πρακτικές και την κατάσταση της σχέσης σας. Άτομα που συναινούν σε σεξουαλική επαφή είναι υπεύθυνα για την προσωπική σεξουαλική τους υγεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η PrEP (​http://www.pleaseprepme.org/resources/​ ) ε​ίναι μια εξαιρετική επιλογή για να προστατέψετε τον εαυτό σας από τον κίνδυνο μετάδοσης του HIV χωρίς να χρειαστεί να εμπιστευτείτε τον σεξουαλικό σας σύντροφο.

19.Γιατί δε μου παρέχει αυτές τις πληροφορίες ο πάροχος υγείας μου;

Ορισμένοι πάροχοι υγείας δεν είναι ενημερωμένοι πάνω στις πρόσφατες εξελίξεις. Άλλοι είναι σύμφωνοι με τα νέα δεδομένα αλλά είναι διστακτικοί λόγω 1)του κινδύνου αύξησης των απροφύλακτων σεξουαλικών επαφών ανάμεσα σε άτομα με HIV, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των λοιπών STIs, και 2)της πιθανής δυσκολίας των ασθενών να κατανοήσουν ότι η διατήρηση μη ανιχνεύσιμου ιικού φορτίου απαιτεί εξαιρετική συμμόρφωση στην αντιρετροϊκή θεραπεία, καθώς και τακτικούς επανελέγχους: εάν διακόψουν τη θεραπεία, είτε από επιλογή είτε λόγω ανωτέρας βίας, το πιο πιθανό είναι το ιικό φορτίο να επανέλθει σε ανιχνεύσιμα επίπεδα. Ορισμένοι πάροχοι υγείας επιλέγουν να συζητήσουν για τις νέες εξελίξεις μόνο με άτομα που οι ίδιοι κρίνουν ως “υπεύθυνα” (για παράδειγμα, μονογαμικά και με σταθερότητα στη θεραπεία), αντί να αντιμετωπίσουν άμεσα τις ανησυχίες που περιγράφονται παραπάνω μέσω της εκπαίδευσης του γενικού συνόλου.

Πηγή: https://www.preventionaccess.org/faq