Προκήρυξη θέσης εργασίας | Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Διεκδίκησης Δικαιωμάτων στη Θετική Φωνή

Προκηρύσσεται η πρόσληψη εργαζόμενου/ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης, ως  Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Διεκδίκησης Δικαιωμάτων του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας με την επωνυμία «Θετική Φωνή», φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τίτλος: Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Διεκδίκησης Δικαιωμάτων.

Τόπος απασχόλησης

Τα γραφεία της Θετικής Φωνής στην Αθήνα βρίσκονται επί της οδού Αγίων Αναργύρων 13, στου Ψυρρή.  Αναφέρεται στους: Διευθυντή και στο Διοικητικό Συμβούλιο

Αντικείμενo εργασίας – Καθήκοντα

Ο/η Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Διεκδίκησης Δικαιωμάτων του Συλλόγου θα έχει ως κύριες αρμοδιότητέςτου/της:

 1. Συνεργασία με τον Διευθυντή και το Δ.Σ. για την ανάπτυξη κινήσεων και δράσεων προάσπισης των δικαιωμάτων των ατόμων που ζουν με HIV αλλά και των ομάδων που πλήττονται δυσανάλογα, στην Ελλάδα.
 2. Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με θεσμικούς, πολιτικούς, επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους με σκοπό την επίτευξη των καταστατικών στόχων της Θετικής Φωνής (θωράκιση των δικαιωμάτων, διασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίας φροντίδας, μείωση των νέων HIV λοιμώξεων, ανακούφιση των κοινωνικών προσδιοριστών της HIV επιδημίας, καταπολέμησης της ρητορικής μίσους και των διακρίσεων).
 3. Eκπόνηση και υλοποίηση του ετήσιου στρατηγικού σχεδίου επικοινωνίας και marketing του Συλλόγου, των Κέντρων Πρόληψης και Εξέτασης “Checkpoint”, του Red Umbrella Athens και του Streetwork Project.
 4. Εφαρμογή του ετήσιου media plan, σύνταξη και αποστολή́ δελτίων τύπου,αναφορών, επιστολών, ανακοινώσεων και διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και συνεντεύξεων τύπου.
 5. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού και στοχευμένων πληθυσμιακών ομάδων (εκδηλώσεις, τηλεοπτικά σποτ, καμπάνιες στο διαδίκτυο, υπαίθριες δράσεις).
 6. Συμμετοχή στην κατάρτιση προτάσεων χρηματοδότησης.
 7. Ανάπτυξη συνεργασιών με δημοσιογράφους και εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε.
 8. Εκπόνηση εκθέσεων αναφοράς δράσεων και προγραμμάτων.
 9. Διαχείριση όλων των ιστοσελίδων της Θετικής Φωνής και των Social Media.
 10. Σύνταξη και αποστολή μηνιαίου ηλεκτρονικού newsletter.
 11. Διεξαγωγή ερευνών-μελετών για την κατανόηση αντιλήψεων και τάσεων.
 12. Επεξεργασία και εκπόνηση προτάσεων πολιτικής για ζητήματα που άπτονται των πεδίων της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως γλώσσες εργασίας για τα ανωτέρω ορίζονται η ελληνική και η αγγλική. 

Προσόντα και Εμπειρία Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα και Δεξιότητες 

 • Πτυχίο ΑΕΙ επιστημονικής ειδικότητας σχετικής με θέματα επικοινωνίας, πολιτικών επιστημών, ανθρωπιστικών επιστημών ή πολιτικής υγείας.
 • Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο, όπως και της ελληνικής και αγγλικής ορολογίας στο αντικείμενο εργασίας του/της
 • Άριστες δεξιότητες γραπτού λόγου
 • Πολύ καλές γνώσεις Η/Υ: Microsoft, Word, Excel, Google Docs, PowerPoint
 • Άριστη διαχείριση του προγράμματος WordPress
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Δημιουργική και αναλυτική σκέψη, επικοινωνιακές κι οργανωτικές δεξιότητες
 • Έντονο ομαδικό πνεύμα εργασίας κι επίλυσης προβλημάτων
 • Πολύ καλή γνώση για το όραμα και την αποστολή της «Θετικής Φωνής», των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που ταυτόχρονα αποτελούν ομάδες στόχο του Συλλόγου, καθώς και θεμάτων που άπτονται των διακρίσεων και του στιγματισμού αυτών.

Επιθυμητά τυπικά προσόντα

Κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο της επικοινωνίας ή των πολιτικών υγείας.

Επιθυμητή προϋπηρεσία

Εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της επικοινωνίας και της διεκδίκησης, Μ.Κ.Ο. και φορείς με ψυχοκοινωνικό χαρακτήρα δράσεων που ασχολούνται με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως μετανάστες/στριες, εργαζόμενους/ες στο σεξ, οροθετικά άτομα, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, αστέγους κ.λπ.

Αίτηση Πρόσληψης

 • Ο/η κάθε υποψήφιος/α πρέπει να καταθέσει στο Σύλλογο πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 • Απαραίτητη είναι η αποστολή μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και μίας συνοδευτικής επιστολής (motivation letter).

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή της «Θετικής Φωνής», ανάμεσα σε υποψήφιους/ες τα βιογραφικά των οποίων θα έχουν ήδη από πριν αξιολογηθεί από τα μέλη αυτής και οι ίδιοι/ες θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη.

H «Θετική Φωνή» αποφασίζει κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση της για την επιλογή των υποψηφίων.

Θα τηρηθεί αυστηρά η εμπιστευτικότητα και η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων όλων των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι/ες που μετά το πέρας μίας εβδομάδας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δεν έχουν ειδοποιηθεί από την οργάνωση περί συμμετοχής τους στον κύκλο των συνεντεύξεων, θα πρέπει να θεωρήσουν ότι δεν πέρασαν στον επόμενο γύρο της διαδικασίας αξιολόγησης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων είναι η Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα αποστέλλονται στο e–mail: info@positivevoice.gr με τίτλο email «Προκήρυξη θέσης εργασίας | Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Διεκδίκησης Δικαιωμάτων»

Σας ευχαριστούμε πολύ!