Εθελοντές του μήνα

Από το 2014, σε συνεργασία με τον «Προμηθέα» έχουμε θεσπίσει την ανάδειξη του Εθελοντή ή της Εθελόντριας του Μήνα και του Εθελοντή ή της Εθελόντριας της Χρονιάς. Στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών του Δικτύου, κάθε μήνα αλλά και σε ετήσια βάση επιβραβεύεται ένα άτομο που με τη συμμετοχή και την εθελοντική του προσφορά συμβάλει στο έργο των δύο Συλλόγων. Η δράση έχει ως στόχο να δώσει περαιτέρω κίνητρα στους εθελοντές να εμπλακούν στις δραστηριότητες της «Θετικής Φωνής», τιμώντας παράλληλα τους ανθρώπους που αποτελούν ουσιαστικά την ψυχή της οργάνωσης.