Έρευνα – Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Λογότυπο Θετικής Φωνής

Η Θετική Φωνή πλαισιώνει τις δράσεις της, τις υπηρεσίες της αλλά και τις διεκδικήσεις της με συστηματικό ερευνητικό έργο. Η ερευνητική δραστηριότητα του Συλλόγου διατηρεί όλες τις δεοντολογικές και μεθοδολογικές προδιαγραφές της επιστημονικής έρευνας κατά το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την παρουσίαση των ευρημάτων της. Όπως και οι υπηρεσίες της, το ερευνητικό έργο της Θετικής Φωνής υιοθετεί την κοινοτική προσέγγιση, όπου τα μέλη των κοινοτήτων σε σχέση με τις οποίες διεξάγονται οι παρεμβάσεις και οι έρευνες, συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ερευνών. Ταυτόχρονα, η προσέγγισή μας είναι επιβεβαιωτική στον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων που απευθυνόμαστε. Στα πλαίσια του έργου της Ερευνητικής Ομάδας της Θετικής Φωνής υπάρχουν σταθερές συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς, συμπεριλαμβανόμενων της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του ΠΓΝ «Αττικόν», της Μονάδας Ειδικών Λοιμώξεων του ΓΝ «Λαϊκό», του Εργαστηρίου Κλινικών Ερευνών «Υποκειμενικότητα και Κοινωνικός Δεσμός» του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Μέχρι το 2022, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις της Θετικής Φωνής συμπεριλαμβάνουν:

Κεφάλαια σε Ελληνικούς συλλογικούς τόμους

Πούλιος, Α. (2018). Υγειονομική βόμβα στην Κultur: το ασυνείδητο που μιλά από το πεζοδρόμιο. Στο Λ. Κανελλοπούλου (επ) Η υποκειμενικότητα σε δοκιμασία στο σύγχρονο κοινωνικό δεσμό (σελ. 171 – 205). Αθήνα: Πεδίο.

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Poulios, A. (2022). Chemsex: Reintroducing sexuality in the pleasure and pain of the infans. Studies in Gender and Sexuality, 23 (3). DOI:10.1080/15240657.2022.2097472. Co-winner of Symonds Prize award, 2022.

Poulios, A., Apostolidou, A., Triantafyllidou, S., Protopapas, K., Tapeinos, A., Papadopetrakis, G., Papadopoulou, M., Antoniadou, A., Psichogiou, M., Canellopoulos, L. (2022). Sexualized drug use and chemsex: their association with sexual health among men who have sex with men living in Greece. International Journal of Sexual Health. DOI: 10.1080/19317611.2022.2045417

Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Τριανταφυλλίδου, Σ., Αποστολίδου, Α., Βέγκος, Ν., Πασπαλάκης, Α., Πρωτοπαπάς, Κ., Παπαστεφανάκη, Κ., Παπαδοπετράκης, Γ., Σιαμήτρου, Π., Ντινοπούλου, Ε., Μάτης, Σ., Μανωλοπούλου, Α., Κούτση, Γ., Ασλάνης, Α., Αντωνιάδου, Α., Σουγλέ, Α., Κανελλοπούλου, Λ., Πούλιος, Α. (2022). Μη συναινετική αφαίρεση/καταστροφή προφυλακτικού κατά το σεξ (stealthing) μεταξύ ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες: ο ρόλος της στη μετάδοση του HIV. Hellenic Archives of AIDS, 30 (1), ΔΑ05, 31.

Αποστολίδου, Α., Τριανταφυλλίδου, Σ., Βέγκος, Ν., Πασπαλάκης, Α., Πρωτοπαπάς, Κ., Παπαστεφανάκη, Κ., Παπαδοπετράκης, Γ., Σιαμήτρου, Π., Ντινοπούλου, Ε., Μάτης, Σ., Μανωλοπούλου, Α., Κούτση, Γ., Ασλάνης, Α., Αντωνιάδου, Α., Σουγλέ, Α., Κανελλοπούλου, Λ., Πούλιος, Α. (2022). Το φαινόμενο της μη συναινετικής αφαίρεσης/καταστροφής προφυλακτικού στο σεξ (stealthing) στις γυναίκες που εργάζονται στο σεξ. Hellenic Archives of AIDS, 30 (1), ΔΑ04, 30-31.

Βέγκος, Ν., Παυλόπουλος, Β., Ασλάνης, Α., Αποστολίδου, Α., Τριανταφυλλίδου, Σ., Παπαδοπετράκης, Γ., Μποζιάρης, Γ., Λεβισιάνος, Γ., Τσιάρας, Β., Σουγλέ, Α., Δέδες, Ν., Πούλιος, Α. (2022). Παράγοντες που σχετίζονται με τη χρήση προφυλακτικού και τις εξετάσεις HIV σε ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντες άσυλο διαμένοντες στην Αθήνα. Hellenic Archives of AIDS, 30 (1), ΔΑ03, 29-30.

Κούτση Γ., Χαρίλα Ν. Α., Πούλιος Α., Πρωτοπαπάς Κ., Παπαδοπετράκης Γ., Μάτης Σ., Αποστολίδου Ά., Αντωνιάδου Α., Μοσχόπουλος Χ. (2021). Ιδιοσυγκρασία, ψυχαγωγική χρήση ψυχοτρόπων ουσιών εντός/εκτός σεξ και σεξουαλική υγεία ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες και ζουν με/χωρίς HIV. Hellenic Archives of AIDS, 29 (1), ΔΑ02, 22-23.

Πούλιος Α., Παπαδοπετράκης Γ. (2021) Chemsex Support: Παρουσίαση της πρώτης κοινοτικής υπηρεσίας μείωσης της βλάβης από το chemsex στην Ελλάδα. Hellenic Archives of AIDS, 29 (1), ΔΑ03, 23-24.

Αποστολίδου Ά., Πούλιος Α., Κόκκαλη Ε., Κουρουπού Ά., Κώτσια Σ., Μανωλάκου Ε., Μάτης Σ., Παναγιωτίδη Μ., Πολυχρονοπούλου Λ., Σουγλέ Α., Παπαδοπετράκης Γ., Τριανταφυλλίδου Σ. (2021). Η χρήση ουσιών και η καταγωγή ως παράγοντες ευαλωτότητας βιοψυχοκοινωνικής και σεξουαλικής υγείας των γυναικών εργαζόμενων στο σεξ. Hellenic Archives of AIDS, 29 (1), ΔΑ05, 25.

Πούλιος, Α., Πρωτοπαπάς, Κ., Ψυχογυιού, Μ., Παπαδοπετράκης, Γ., Παπαδοπούλου, Μ., Χάνος, Σ., Τσιόδρα, Μ., Ταπεινός, Θ, Μάτης Σ., Αντωνιάδου, Α., Κανελλοπούλου, Λ. (2019). Η συσχέτιση της οροθετικότητας με την ψυχαγωγική χρήση ψυχοτρόπων ουσιών στο σεξ (chemsex) και τις επιπτώσεις της σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ). Hellenic Archives of AIDS, 27 (1), ΔΑ19, 40-41.

Τριανταφύλλου, Π., Ξανθάκη, Μ., Παπατρέχας, Α., Μάτης, Σ., Πολυχρονοπούλου, Λ., Κατσιώτη, Χ., Σουγλέ, Α., Παναγιωτίδη, Μ. & Πούλιος, Α. (2019). Μελέτη παραγόντων ευαλωτότητας γυναικών εργαζομένων στο σεξ στο κέντρο της Αθήνας. Hellenic Archives of AIDS, 27 (1), ΔΑ18, 39-40.

Πούλιος, Α., Πρωτοπαπάς, Κ., Ψυχογυιού, Μ., Παπαδοπετράκης, Γ., Χάνος, Σ., Παπαδοπούλου, Μ., Σαμπεθάι, Β., Μαραγκοζίδης, Χ., Αντωνιάδου, Λ. & Κανελλοπούλου, Λ. (2018). Ψυχαγωγική χρήση ουσιών στο σεξ (chemsex) και ποιότητα ζωής σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες και ζουν με τον HIV. Hellenic Archives of AIDS, 26 (1), ΔΑ01, 39.

Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές

Chanos, S., Poulios, A., Xanthaki, M., Matis, S., Polkas, G., Gkogidis, G., Antoniou, D., Fitsialos, N., Papatrechas, A., Triantafyllou, P. & Katsioti, C. (2019). HIV prevalence and associated risk factors among men who have sex with men (MSM) in Greece: a community based approach. HepHIV 2019 Conference: HIV and Viral Hepatitis: Challenges of Timely Testing and Care. Bucharest, Athénée Palace, Hilton, 28 – 30 Jan.

Xanthaki, M., Poulios, A., Chanos, S., Gkogidis, G., Kouroupou, A., Matis, S., Antoniou, D., Papatrechas, A., Triantafyllou, P. & Christopoulos, A. (2019). HIV infection and associated risk factors among female (cis & trans) and male sex workers in Greece: innovative evidence by “Red Umbrella Athens”. HepHIV 2019 Conference: HIV and Viral Hepatitis: Challenges of Timely Testing and Care. Bucharest, Athénée Palace, Hilton, 28 – 30 Jan.

Poulios, A., Chanos, S., Xanthaki, M., Kakantousis, N., Fitsialos, N., Kouroupou, A., Polychronopoulou, L., Papadopetrakis, G., Papatrechas, A., Sagredos, C. & Christopoulos, A. (2017). The Red Umbrella Athens Initiative: Presentation of the first Sex Workers Drop-In Centre in Athens, Greece. HepHIV 2017 Conference: HIV and Viral Hepatitis: Challenges of Timely Testing and Care. Malta, The Home of Hepatology, 31 Jan – 2 Feb.

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές

Triantafyllidou S., Kouroupou A., Apostolidou, A., Manolopoulou, A., Matis S., Papadopetrakis G., Papastefanaki, K., Tsiaras V., Vegkos N., Poulios A. (2022). Precariousness factors among street-based female sex workers in Athens Greece. 1st ESWA Congress & General Assembly. Brussels, October 10-14.

Triantafyllidou S., Apostolidou, A., Poulios, A., Avramidis, I., Vegkos, N., Kokali, E., Kouroupou, A., Manolopoulou, A., Matis, S., Papadopetrakis, G., Tsiaras, V., Dedes, N. (2022). Brothel Outreach Project. 24th International AIDS Conference, AIDS2022. Toronto, July 29- August 2.

Poulios, A., Protopapas, K., Psichogiou, M., Papadopetrakis, G., Papadopoulou, M., Chanos, S., Tsiodra, M., Tapinos, T., Georgaklis, A., Antoniadou, A. & Canellopoulou, L. (2019). Chemsex and quality of life of HIV-positive men who have sex with men in Greece. 3rd European Chemsex Forum “Shaping the response across WHO Europe”. Paris, France.

Δημοσιεύσεις περιλήψεων σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές

Αποστολίδου, Α., Πούλιος, Α., Τριανταφυλλίδου, Σ., Ασλάνης, Α., Βέγκος, Ν., Κούτση, Γ., Μανωλοπούλου, Α., Μάτης, Σ., Ντινοπούλου, Ε., Πασπαλάκης, Α., Πρωτοπαπάς, Κ., Παπαδοπετράκης, Γ., Σιαμήτρου, Π., Βαρβαρέσου, Ξ., Αντωνιάδου, Α., Κανελλοπούλου, Λ. (2022). Ψυχική υγεία και παράγοντές που σχετίζονται με αυτή σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες στην Ελλάδα. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. «Τίποτα το ανθρώπινο δε μου είναι ξένο». Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 5 – 9 Οκτωβρίου 2022.

Πούλιος, Α., Αποστολίδου, Α., Τριανταφυλλίδου, Σ., Σιαμήτρου, Π., Πρωτοπαπάς, Κ., Παπαδοπετράκης, Γ., Πασπαλάκης, Α., Ντινοπούλου, Ε., Μπεκιάρης, Α., Μάτης, Σ., Μανωλοπούλου, Α., Κούτση, Γ., Βέγκος, Ν., Ασλάνης, Α., Αντωνιάδου, Α., Κανελλοπούλου, Λ. (2022). Παράγοντες πρόβλεψης άσκησης βίας από συντρόφους σε γυναίκες ωφελούμενες κοινοτικού κέντρου πρόληψης και εξέτασης για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ). 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. «Τίποτα το ανθρώπινο δε μου είναι ξένο». Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 5 – 9 Οκτωβρίου 2022.

Πούλιος, Α., Αποστολίδου, Α., Τριανταφυλλίδου, Σ., Πασπαλάκης, Α., Πρωτοπαπάς, Κ., Παπαδοπετράκης, Γ., Σιαμήτρου, Π., Ντινοπούλου, Ε., Μάτης, Σ., Μανωλοπούλου, Α., Κούτση, Γ., Ασλάνης, Α., Αντωνιάδου, Α., Κανελλοπούλου, Λ. (2022). Παράγοντες πρόβλεψης της σεξουαλικοποιημένης χρήσης ουσιών σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες, ο ρόλος της ψυχικής υγείας και των αντιλαμβανόμενων διακρίσεων. 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας. «Τίποτα το ανθρώπινο δε μου είναι ξένο». Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 5 – 9 Οκτωβρίου 2022.

Ξανθάκη, Μ., Κουρουπού, Α., Αρσένη, Σ., Πούλιος, Α., Μανωλοπούλου, Α., Κουνάνης, Γ., Αβραμίδης, Ι., Κουρής, Γ. & Σαμπεθάι, Β. (2019). Διακρατικό πρόγραμμα TransR: Συμμετοχή τρανς γυναικών που εργάζονται στο σεξ στην υλοποίηση ερευνών και εκπαιδεύσεων στην Ελλάδα. 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS. Αθήνα, Divani Caravel Hotel, 28 Νοεμβρίου – 30 Νοεμβρίου.

Πούλιος, Α., Πρωτοπαπάς, Κ., Ψυχογυιού, Μ., Παπαδοπετράκης, Γ., Παπαδοπούλου, Μ., Χάνος, Σ., Αντωνιάδου, Α. & Κανελλοπούλου, Λ. (2019). Η συσχέτιση της ψυχαγωγικής χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών στο σεξ (chemsex) με την ποιότητα ζωής ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες και ζουν με τον HIV. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας «Νοερός ουν και έμψυχος εστίν ο κόσμος». Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία & Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ramada Plaza Thraki Hotel, 15 – 19 Μαΐου, 2019.

Πούλιος, Α., Παπαδοπετράκης, Γ., Δημακοπούλου, Α.Θ., Γεωργακλής, Δ., Ξανθάκη, Μ., Παπατρέχας, Α. & Τριανταφύλλου, Π. (2019). Πρόληψη σεξουαλικής υγείας από το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» σε καταστήματα κράτησης: παρουσίαση της μεθοδολογίας και των πρώτων αποτελεσμάτων της παρέμβασης. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας «Νοερός ουν και έμψυχος εστίν ο κόσμος». Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία & Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ramada Plaza Thraki Hotel, 15 – 19 Μαΐου, 2019.

Ξανθάκη, Μ., Πούλιος, Α., Πριμηκύρης, Α. Λοράνδος, Φ., Κουρουπού, Α., Φιτσιάλος, Ν., Μανωλοπούλου, Α., Αρσένη, Α. & Χριστοπούλου, Α. (2019). Trans γυναίκες που εργάζονται στο σεξ: καινοτόμα δεδομένα από ποιοτική έρευνα πεδίου με στόχο την καταγραφή αναγκών στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος TRANSR. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας «Νοερός ουν και έμψυχος εστίν ο κόσμος». Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία & Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ramada Plaza Thraki Hotel, 15 – 19 Μαΐου, 2019.

Τριανταφύλλου, Π., Πούλιος, Α., Ξανθάκη, Μ., Παπατρέχας, Α., Κατσιώτη, Χ., Χάνος, Σ. & Χριστοπούλου, Α. (2019). Παράγοντες ευαλωτότητας των γυναικών που εργάζονται στο σεξ στην Ελλάδα. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας «Νοερός ουν και έμψυχος εστίν ο κόσμος». Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία & Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ramada Plaza Thraki Hotel, 15 – 19 Μαΐου, 2019.

Ξανθάκη, Μ., Πούλιος, Α., Παπατρέχας, Α., Αντωνίου, Σ. Χάνος, Σ. & Χριστοπούλου, Α. (2017). Βία εναντίον γυναικών που εργάζονται στο σεξ: δεδομένα από το κέντρο πρόληψης και ενδυνάμωσης εργαζομένων στο σεξ Red Umbrella Athens. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: Άτομα, θεσμοί, Κοινωνία: Ο κόσμος της ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη, 10 – 14 Μαΐου.

Πούλιος, Α., Ξανθάκη, Μ., Παπατρέχας, Α., Αντωνίου, Δ. Χάνος, Σ. & Χριστοπούλου, Α. (2017). «Red Umbrella Athens»: Παρουσίαση του πρώτου κέντρου ημέρας για εργαζόμενες στο σεξ στην Αθήνα. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: Άτομα, θεσμοί, Κοινωνία: Ο κόσμος της ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη, 10 – 14 Μαΐου.

Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια με κριτές

Βέγκος, Ν., Παυλόπουλος, Β., Πούλιος, Α., Ασλάνης, Α., Αποστολίδου, Α., Μανωλοπούλου, Α., Μάτης, Σ., Μποζιάρης, Γ., Τριανταφυλλίδου, Σ., Σουγλέ, Α., Δέδες, Ν. (2022). Παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία στο σεξ σε ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντες άσυλο. 10η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Προληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel, 22 – 24 Σεπτεμβρίου, 2022.

Τριανταφυλλίδου, Σ., Αποστολίδου, Α., Πούλιος, Α., Ασλάνης, Α., Βέγκος, Ν., Κούτση, Γ., Μάτης, Σ., Μανωλοπούλου, Α., Ντινοπούλου, Ε., Πασπαλάκης, Α., Πρωτοπαπάς, Κ., Παπαδοπετράκης, Γ., Σιαμήτρου, Π., Μπεκιάρης, Α., Βαρβαρέσου, Ξ., Αντωνιάδου, Α., Κανελλοπούλου, Λ. (2022). Η ψυχική υγεία ως παράγοντας πρόβλεψης της χρήσης προφυλακτικού σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες. 10η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Προληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel, 22 – 24 Σεπτεμβρίου, 2022.

Πούλιος, Α., Τριανταφυλλίδου, Σ., Κρασίδης, Χ., Αποστολίδου, Α., Γιασεμή, Ι., Κακότα, Ζ., Κυπριανού, Ε., Παπαδοπετράκης, Γ., Valdez Paez Πέτρου, Ι., Δέδες, Ν., Γεωργίου, Χ. (2021). Διαφοροποίηση του chemsex από άλλες μορφές σεξουαλικοποιημένης χρήσης ουσιών: παράγοντες σεξουαλικής και ψυχοκοινωνικής υγείας. 9η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 24 – 26 Σεπτεμβρίου, 2021.

Μποζιάρης, Γ., Κινόπουλος, Χ., Ασλάνης, Α., Γκορόγια, Ε., El-negery, A., Hilton, J., Κουρής, Γ., Πούλιος, Α., Δέδες, Ν. (2021). Παράγοντες ευαλωτότητας για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία στον πληθυσμό ΛΟΑΤΚΙ+ προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα. 9η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 24 – 26 Σεπτεμβρίου, 2021.

Τριανταφυλλίδου, Σ., Παπαδοπετράκης, Γ., Μάτης, Σ., Ζούτσος, Ζ., Καμίλλος, Δ., Παναγιωτίδη, Μ., Πολυχρονοπούλου, Λ., Πούλιος, Α. (2021). Χαρτογράφηση περιοχών στο πεδίο βάσει ευαλωτότητας σεξουαλικής υγείας των πληθυσμών που ωφελούνται από το streetwork project. 9η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 24 – 26 Σεπτεμβρίου, 2021.

Αποστολίδου, Α., Κώτσια, Σ., Πούλιος, Α., Ακριβούλης, Ν., Κόκκαλη, Ε., Κουρουπού, Α., Λοράνδος, Φ., Μανωλάκου, Ε., Μάτης Σ., Παναφιωτίδη, Μ., Πολυχρονοπούλου, Λ., Σουγλέ, Α., Παπαδοπετράκης, Γ. (2021). Παράγοντες ευαλωτότητας σεξουαλικής και βιοψυχοκοινωνικής υγείας των εργαζομένων στο σεξ γυναικών. 9η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 24 – 26 Σεπτεμβρίου, 2021.

Πούλιος Α., Κρασίδης, Χ., Αποστολίδου, Α., Valdez Paez Πέτρου, I., Κακότα, Ζ., Παπαδοπετράκης, Γ., Κυπριανού, Ε., Γιασεμή, Ι., Γεωργίου, Χ. (2020). Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών στο σεξ, chemsex και σεξουαλική υγεία στον κυπριακό πληθυσμό. 8η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 24 – 26 Σεπτεμβρίου, 2020.

Αποστολίδου, Α., Τρανταφύλλου, Π., Παπατρέχας, Α., Μάτης, Σ., Πολυχρονοπούλου, Λ., Αβδαμίδης, Ι., Ξανθάκη, Μ., Μανωλάκου, Ε., Κωτσιά, Σ., Κουρουπού, Α., Πούλιος, Α. (2020). Παράγοντες ευαλωτότητας και ανάγκες ρωσόφωνων μεταναστριών εργαζόμενων στο σεξ. 8η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 24 – 26 Σεπτεμβρίου, 2020.

Αποστολίδου, Α., Παπατρέχας, Α., Ξανθάκη, Μ., Τριανταφύλλου, Π., Μάτης, Σ., Κόκαλη, Ε., Χάνος, Σ., Κατσιώτη, Χ., Σουγλέ, Α., Παναγιωτίδη, Μ., Πασχαλίδης, Ι. Πούλιος, Α. (2019). Πρόληψη, υποστήριξη και ενδυνάμωση ανδρών που εργάζονται στο σεξ από το Red Umbrella Athens: Υπηρεσίες και συμπεράσματα του πρώτου έτους λειτουργίας. 7η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 19 – 21 Σεπτεμβρίου, 2019.

Ξανθάκη, Μ., Αρσένη, Σ., Πούλιος, Α., Κουρουπού, Α., Μανωλοπούλου, Α., Τριανταφύλλου, Π., Παπατρέχας, Α., Φιτσιάλος, Ν., Πολυχρονοπούλου, Λ., Μάτης, Σ. (2019). Διακρατικό πρόγραμμα TRANSR: Συνθήκες διαβίωσης των τρανς γυναικών που εργάζονται στο σεξ στην Ελλάδα. Αναρτημένη ανακοίνωση ΕΑ15. 7η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 19 – 21 Σεπτεμβρίου, 2019.

Πούλιος, Α., Πρωτοπαπάς, Κ., Ψυχογυιού, Μ., Παπαδοπετράκης, Γ., Παπαδοπούλου, Μ., Χάνος, Σ., Ποτέα, Κ., Καδόγλου, Δ., Ριζά, Α., Αντωνιάδου, Α., Κανελλοπούλου, Λ. (2019). Chemsex και οι επιπτώσεις του σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες και ζουν με τον HIV στην Ελλάδα. 7η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 19 – 21 Σεπτεμβρίου, 2019. 

Παπατρέχας, Α., Πούλιος, Α., Ξανθάκη, Μ., Γκογκίδης, Γ., Τριανταφύλλου, Π., Χάνος, Σ., Χριστοπούλου, Α. (2018). Παράγοντες κινδύνου μετάδοσης HIV σε άτομα που εργάζονται στο σεξ. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Κάνοντας το αόρατο ορατό. Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 8 – 11 Νοεμβρίου.

Πούλιος, Α., Ξανθάκη, Μ., Παπατρέχας, Α., Τριανταφύλλου, Π., Χάνος, Σ., Χριστοπούλου, Α. (2018). Καινοτόμες δράσεις για άτομα που εργάζονται στο σεξ: παρουσίαση των υπηρεσιών και της λειτουργίας του φορέα πρόληψης και ενδυνάμωσης Red Umbrella Athens. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Κάνοντας το αόρατο ορατό. Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 8 – 11 Νοεμβρίου.

Πούλιος, Α. (2018). Ψυχαγωγική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών κατά το σεξ (chemsex). Παρουσίαση του φαινομένου και του πρώτου εγχειρήματος διερεύνησης και παρέμβασης στον ελληνικό πληθυσμό. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Κάνοντας το αόρατο ορατό. Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 8 – 11 Νοεμβρίου.

Πούλιος, Α., Χάνος, Σ., Παπαδοπετράκης, Γ., Κακαντούση, Ν., Κουρουπού, Α. & Μάτης, Σ. (2016). Η πρωτοβουλία «Red Umbrella Athens»: Περιγραφή, στοιχεία λειτουργίας και τα πρώτα δεδομένα της δράσης. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: Ζητήματα πολυπολιτισμικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης στη συμβουλευτική ψυχολογία. Αθήνα, Μαράσλειο Διδασκαλείο/Πολεμικό Μουσείο, 4 – 6 Νοεμβρίου.

Προσκεκλημένες ομιλίες

Πούλιος, Α., (2022). Νέα δεδομένα στη χρήση ουσιών – νέες προκλήσεις στην αντιμετώπιση και την φροντίδα. 1 η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Φορέων για τα ναρκωτικά και άλλες εξαρτήσεις 2022, ΕΠΙΨΥ & ΕΚΤΕΠΝ. 13-15 Δεκεμβρίου, 2022.

Πούλιος, Α. (2022). Chemsex: Θεραπευτικές ορίζουσες μιας «οριακής εμπειρίας». 10η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Προληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel, 22 – 24 Σεπτεμβρίου, 2022.

Πούλιος, Α. (2022). Chemsex και queer σεξουαλικότητα: η ψυχαναλυτική εργασία με την αναρχική ενόρμηση. 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σεξολογίας και Διαφυλικών Σχέσεων “Τα σύνορα της Σεξουαλικότητας”, διαδικτυακά,16-17 Μαΐου

Πούλιος, Α. (2022). Συντονισμός διαδικτυακού συμποσίου “Οι αποχρώσεις του στίγματος” για τα άτομα με HIV λοίμωξη. 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σεξολογίας και Διαφυλικών Σχέσεων “Τα σύνορα της Σεξουαλικότητας”, διαδικτυακά,16-17 Μαΐου

Ψυχογυιού, Μ., Παπαδόπουλος, Α., Πούλιος, Α., Τσιακαλάκης, Γ. (2021). Συζητώντας για την εξέταση της HIV λοίμωξης με τον ασθενή. 47ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel, 20-22 Μαΐου.

Πούλιος, Α. (2021). Ακολουθώντας την επιστήμη, ακούγοντας τους ανθρώπους: το παράδειγμα της HIV λοίμωξης. 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Σεξολογίας και Διαφυλικών Σχέσεων “Τα σύνορα της Σεξουαλικότητας”, διαδικτυακά,16-17 Μαΐου

Πούλιος, Α. (2020). Red Umbrella Athens: 5 χρόνια λειτουργίας κοινοτικών παρεμβάσεων: από την πρόληψη στο δρόμο, στην αναδιαπραγμάτευση του κοινωνικού δεσμού. 8η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 24 – 26 Σεπτεμβρίου.

Πούλιος, Α. (2019). Chemsex: Η υποκειμενικότητα πέρα από το ναρκωτικό και το σεξ. 7η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS & Ηπατίτιδες, Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία. Επιστημονική Εταιρεία Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής και Προληπτικής Ιατρικής, Αθήνα, Ξενοδοχείο Τιτάνια, 19 – 21 Σεπτεμβρίου.

Πούλιος, Α. & Παπαδοπετράκης Γ. (2018). Chemsex: Σεξουαλικότητα, εθισμός και αυτοΐαση. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS. Αθήνα, Divani Caravel Hotel, 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου.

Πούλιος, Α. (2018). Σύγχρονος κοινωνικός δεσμός, ψυχική υγεία και εθιστικές λύσεις. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS. Αθήνα, Divani Caravel Hotel, 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου. Πούλιος, Α., Παπαδοπετράκης, Γ., Δημακοπούλου, Λ., Γεωργακλής, Δ., Ξανθάκη, Μ., Παπατρέχας, Α. & Τριανταφύλλου, Π. (2018). Πρόγραμμα σεξουαλικής υγείας σε καταστήματα κράτησης. 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS. Αθήνα, Divani Caravel Hotel, 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου.