Αναπηρική σύνταξη

Λογότυπο Θετικής Φωνής

Θεσμικό πλαίσιο: Νόμος 1902/90 (Φ.Ε.Κ. 138Α΄), Νόμος 3518/06 (Φ.Ε.Κ. 272Α΄)

Προϋποθέσεις

Όσοι/όσες ασφαλισμένοι/-ες του ΙΚΑ ζουν με HIV και παρουσιάζουν προβλήματα υγείας, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αναπηρική σύνταξη, εφόσον κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές ανάπηροι/-ες από κοινή νόσο με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (50% και άνω) και έχουν πραγματοποιήσει:

  • 4.500 Η.Ε. ή
  • 300 Η.Ε. και δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. Οι ημέρες αυτές αυξάνονται προοδευτικά σε 4.200 με προσθήκη 120 Η.Ε., για κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 54ου έτους της ηλικίας τους. Από τις ημέρες αυτές, οι 300 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 5 έτη, από εκείνο που έγινε ανάπηρος/-η ο/η ασφαλισμένος/-η ή
  • 1.500 Η.Ε., από τις 600 τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη, από εκείνο που έγινε ανάπηρος/-η ο/η ασφαλισμένος/-η.

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Κ.Α. Στη συνέχεια και μόνο εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις, παραπέμπονται για εξετάσεις στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές.

Ποσό αναπηρικής σύνταξης

Το ύψος της σύνταξης αναπηρίας εξαρτάται από το βαθμό της αναπηρίας:

  • πλήρης σύνταξη χορηγείται σε περίπτωση ανικανότητας σε ποσοστό 80%
  • πλήρης σύνταξη χορηγείται σε περίπτωση ανικανότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 66,6%, εάν ο/η ασφαλισμένος/-η έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 6.000 ημέρες ασφάλισης ή 20 χρόνια
  • σύνταξη ύψους 3/4 της πλήρους σύνταξης χορηγείται σε περίπτωση ανικανότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 66,6%
  • σύνταξη ύψους 50% της πλήρους σύνταξης χορηγείται σε περίπτωση ανικανότητας σε ποσοστό 50%

Υπολογισμός ποσού της σύνταξης

αυτή την απλή εφαρμογή αυτόματου υπολογισμού του ποσού της σύνταξής σου, εάν είσαι ασφαλισμένος/-η στο ΙΚΑ ή στο ΙΚΑ-ETAM, μπορείς με πολύ απλά βήματα να υπολογίσεις το ποσό της σύνταξης που δικαιούσαι λόγω αναπηρίας.

Η διαδικασία υπολογισμού του ποσού της σύνταξης είναι απλή. Με τις κατάλληλες ερωτήσεις, το σύστημα σε οδηγεί στο να εισάγεις:

  • το συνολικό αριθμό ημερών εργασίας που έχεις πραγματοποιήσει στη διάρκεια της ασφαλιστικής σου ζωής
  • τις ημέρες εργασίας και τις αποδοχές της τελευταίας 5ετίας.

Το ηλεκτρονικό σύστημα του ΙΚΑ επεξεργάζεται τα στοιχεία που θα εισάγεις και σε ελάχιστο χρόνο στην οθόνη του υπολογιστή σου εμφανίζεται το βασικό ποσό της σύνταξης που θα πάρεις.