Επίδομα αναπηρίας

Λογότυπο Θετικής Φωνής

Πρόγραμμα ενίσχυσης ατόμων με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS).

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται τα παρακάτω άτομα, εφόσον κριθούν από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή των ΚΕΠΑ ότι έχουν: 

 • Σύνδροµο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) µε ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

2. Προϋποθέσεις:

α. Να μη λαμβάνουν λόγω της πάθησής τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από οποιαδήποτε άλλη πηγή  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Στην περίπτωση που εισπράττουν οικονομική ενίσχυση για την αιτία αυτή, τότε επιλέγουν τη μία εκ των δύο. Στην έννοια της οικονομικής ενίσχυσης δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα για την αιτία αυτή.

β. Να μην απουσιάζουν στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι  μηνών (αν κάποιο άτομο ζει στο εξωτερικό και παίρνει το επίδομα από την Ελλάδα, θα του ζητηθεί να επιστρέψει τα ποσά των δύο τελευταίων ετών).

Η λήψη σύνταξης από ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δεν αποτελεί κώλυμα. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 • Έλληνες Πολίτες.
 • Οι υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
 • Βρετανοί πολίτες (με την επιφύλαξη ότι δεν υπάρχει σχετική νομοθετική ρύθμιση μετά το Brexit)
 • Οι υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α‘ 1959) Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
 • Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α‘).Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα» (δηλαδή έχουν ήδη άσυλο, όχι οι αιτούντες άσυλο)
 • Πολίτες τρίτης χώρας μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ»
 • Πολίτες τρίτης χώρας δικαιούχοι καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας»
 • Πολίτες τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν.4251/2014. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
– Μπορείς να κάνεις αίτηση για επίδομα αναπηρίας online στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας (https://epan.gov.gr/e_kepa ) ή στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου όπου διαμένεις έχοντας μαζί σου:
1) Ταυτότητα
ή Διαβατήριο
ή Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα
ή άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ ή Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας
ή άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
2) Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
3) Φωτοτυπία ΑΦΜ
4) Φωτοτυπία ΙΒΑΝ του λογαριασμού σου στην Τράπεζα.
Θα σου δοθεί μία απόδειξη υποβολής της αίτησης με έναν κωδικό.

 • Στην περίπτωση που η αίτηση γίνει ηλεκτρονικά, στο τέλος της υποβολής, θα εμφανιστεί ένας αριθμός πρωτοκόλλου. Πρέπει να τον αποθηκεύσεις και τον προσκομίσεις στον ιατρό της μονάδας λοιμώξεων ώστε να υποβάλει ηλεκτρονικά τον εισηγητικό σου φάκελο. Στη περίπτωση που έκανες την αίτηση ηλεκτρονικά στην Πύλη Αναπηρίας πρέπει να επισκεφτείς το Κέντρο Κοινότητας έχοντας μαζί σου τον αριθμό πρωτοκόλλου ώστε να γνωστοποιήσεις την αίτησή σου.
 • Στην περίπτωση που κάνεις την αίτηση σε κάποιο Κέντρο Κοινότητας, δίνεις το αντίγραφο στο γιατρό ή τη γραμματεία της μονάδα σου και ζητάς να ετοιμάσουν τον ηλεκτρονικό φάκελο. Ο γιατρός σου συμπληρώνει το φάκελό σου ηλεκτρονικά.
 • Ζητάς αντίγραφο του φακέλου από τη γραμματεία μαζί με μια φωτοτυπία πρόσφατης συνταγής από την ηλεκτρονική συνταγογράφιση ώστε να τα προσκομίσεις στην επιτροπή που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να ζητήσει.
 • Περίπου μια εβδομάδα πριν περάσεις επιτροπή ενημερώνεσαι από τα ΚΕΠΑ για την ημερομηνία, την ώρα και τη διεύθυνση της επιτροπής αξιολόγησης αναπηρίας στο κινητό που έχεις δηλώσει.

Την ημέρα που περνάς από επιτροπή ΚΕΠΑ, να έχεις μαζί σου:

1) Ταυτότητα
ή Διαβατήριο
ή Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα
ή άδεια διαμονής μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη
Ε.Ε. σε ισχύ
ή Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας
ή άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
2) Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
3) και αντίγραφο του εισηγητικού φακέλου με φωτοτυπία της συνταγής όπως στα έδωσαν στη ΜΕΛ σου.

 • Μία εβδομάδα μετά, περνάς από τη Γραμματεία των ΚΕΠΑ ή ένα οποιοδήποτε κατάστημα ΕΦΚΑ (με ραντεβού) για να παραλάβεις την απόφαση με το ποσοστό αναπηρίας ή την κατεβάζεις online με τους κωδικούς σου.
 • Αν η αρχική αίτηση έχει γίνει σε κέντρο κοινότητας, δε χρειάζεται άλλη ενέργεια. Αν η αρχική αίτηση έχει γίνει στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας, πρέπει να καταθέσεις την απόφαση στο κέντρο κοινότητας του Δήμου όπου διαμένεις.
 • Ελέγχεις την ημερομηνία λήξης του ποσοστού αναπηρίας στην απόφαση και βάζεις μια υπενθύμιση στο κινητό σου 4 μήνες πριν την αίτηση ανανέωσης.
 • Το επίδομα αρχίζει να καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΑ την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, ενώ η αναδρομικότητα ισχύει από την ημέρα της αίτησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

 • Τέσσερις μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης απόφασης με το ποσοστό αναπηρίας, κάνεις την αίτηση για επαναξιολόγηση από ΚΕΠΑ στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας ή στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου σου
  με φωτοτυπίες ΑΜΚΑ,
  ΑΦΜ,
  ΙΒΑΝ,
  ταυτότητας ή διαβατηρίου
  και την προηγούμενη απόφαση ΚΕΠΑ).
  Θα σου δοθεί μία απόδειξη υποβολής της αίτησης, με έναν κωδικό.
 • Δίνεις τον κωδικό στον γιατρό ή τη γραμματεία της μονάδας σου. Ο γιατρός συμπληρώνει τον φάκελό σου ηλεκτρονικά.
 • Ενημερώνεσαι από τα ΚΕΠΑ για την ημερομηνία, την ώρα και τη διεύθυνση της επιτροπής αξιολόγησης αναπηρίας στο κινητό που έχεις δηλώσει.
 • Περνάς από επιτροπή ΚΕΠΑ (θυμήσου να έχεις μαζί σου ταυτότητα, ΑΜΚΑ, αντίγραφο εισηγητικού φακέλου).
 • Μία εβδομάδα μετά περνάς από τη Γραμματεία των ΚΕΠΑ ή ένα οποιοδήποτε κατάστημα ΕΦΚΑ (με ραντεβού) για παραλάβεις την απόφαση με το ποσοστό αναπηρίας.

Αν η αρχική αίτηση έχει γίνει σε κέντρο κοινότητας, δε χρειάζεται άλλη ενέργεια. Αν η αρχική αίτηση έχει γίνει στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας, πρέπει να καταθέσεις την απόφαση στο κέντρο κοινότητας ώστε να συνεχιστεί το επίδομα.

Ελέγχεις την ημερομηνία λήξης του ποσοστού αναπηρίας στην απόφαση και βάζεις μία υπενθύμιση στο κινητό σου 4 μήνες πριν την αίτηση ανανέωσης.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.
 • Το επίδομα το δικαιούσαι ανεξάρτητα από το αν εργάζεσαι ή όχι, ανεξάρτητα από τις οικονομικές σου απολαβές και ανεξάρτητα από το αν παίρνεις σύνταξη ή όχι.
 • Το επίδομα συνεχίζεται να καταβάλλεται εφόσον περνάς από την επιτροπή και ακολουθείς την παραπάνω διαδικασία.
 • Ο ΟΠΕΚΑ έχει ανακοινώσει ότι το αναπηρικό επίδομα δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί στη φορολογική δήλωση. Ωστόσο, αν αποφασίσεις να το δηλώσεις, εμφανίζεται στην ενότητα «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών Υπόχρεου» ως εισόδημα από τον ΟΠΕΚΑ, με την περιγραφή «Προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία». Με άλλα λόγια εμφανίζεται ότι παίρνεις αναπηρικό επίδομα, αλλά όχι η πάθηση. Το ποσό του επιδόματος δεν είναι ενδεικτικό της πάθησης, καθώς υπάρχουν και άλλες παθήσεις που δικαιούνται το ίδιο ποσό επιδόματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 • Σε περίπτωση που ξεχάσεις να κάνεις την αίτηση εντός των 4 μηνών πριν τη λήξη της απόφασης, το επίδομα σταματάει αυτομάτως, ενώ αν κάνεις την αίτηση εντός των επόμενων 6 μηνών από τη λήξη της απόφασης, λαμβάνεις τα χρήματα αναδρομικά.
 • Σε περίπτωση που τα προσωπικά σου στοιχεία είναι διαφορετικά από αυτά που βλέπεις στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας, μπορείς να τα αλλάξεις σε ένα ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών).
 • Σε περίπτωση που  έχεις χάσει τους κωδικούς σου για να μπεις στον ΕΦΚΑ, μπορείς να απευθυνθείς σε ένα κέντρο κοινότητας.
 • Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα επιδόματα μπορείς να επικοινωνείς με το πανελλήνιας εμβέλειας τηλεφωνικό κέντρο 1555 χωρίς χρέωση, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Το 1555 είναι δωρεάν τετραψήφιος αριθμός για όλους τους πολίτες από όπου κι αν καλούν (σταθερό, κινητό, από όλα τα δίκτυα εντός της Ελλάδος) και για όσο διάστημα διαρκεί η κλήση.
 • Μπορείς επίσης να εξυπηρετηθείς  με φυσική παρουσία στις Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, αλλά μόνο κατόπιν ραντεβού. Τα ραντεβού μπορούν να προγραμματιστούν καλώντας χωρίς χρέωση στο τηλεφωνικό κέντρο 1555.
 • Αν δε γνωρίζεις σε ποιο κέντρο κοινότητας ανήκεις, μπορείς εδώ και ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σου να δεις ποιο κέντρο κοινότητας σου αντιστοιχεί.