Υπηρεσία ενδυνάμωσης

Εικόνα για το άρθρο “Υπηρεσία ενδυνάμωσης”

Η Υπηρεσία ενδυνάμωσης παρέχει ενημέρωση για οτιδήποτε μπορεί να αφορά ένα άτομο που ζει με HIV: τα φάρμακα, τα νοσοκομεία, τους/τις γιατρούς, την ασφαλιστική κάλυψη, τη σύνταξη, τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις σχετικές διαδικασίες, τη χορήγηση επιδομάτων και άλλων προνοιακών πολιτικών (όπως είναι η κάρτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο) και τα νέα δεδομένα ή τις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που επηρεάζουν τη ζωή των οροθετικών ατόμων. Παράλληλα, γίνεται καταγραφή περιστατικών διακρίσεων με σκοπό τη χρήση τους προς διεκδίκηση δικαιωμάτων, και παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες και άλλους φορείς, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί στη βάση ομοτίμων, δηλαδή προσφέρεται από άτομα που ζουν με HIV, ώστε να εξασφαλίζεται πως η κοινή βιωμένη εμπειρία θα εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή ποιότητα των υπηρεσιών.

Για να επικοινωνήσεις με την Υπηρεσία Ενδυνάμωσης, μπορείς να καλείς στο 210 32 34 492 (Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 10.00 – 14.00) ή να στέλνεις e-mail στο empowerment@positivevoice.gr.

Αν ζεις με τον HIV, μπορείς να βρεις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στην ενότητα «Ζω με HIV».