Ψυχοκοινωνική υπηρεσία

Εικόνα για το άρθρο “Ψυχοκοινωνική υπηρεσία”

Η δωρεάν Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2022, απευθύνεται σε ενήλικα άτομα που ζουν με HIV. Βασικός σκοπός της είναι η ψυχολογική υποστήριξη σε ένα πλαίσιο χωρίς διακρίσεις και η διασύνδεση των ωφελούμενων ατόμων με κατάλληλες και κατά το δυνατόν επιβεβαιωτικές και συμπεριληπτικές υπηρεσίες.

Παρέχονται 16 έως 20 συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη φύση των δυσκολιών και τον τύπο του αιτήματος, όπως αυτά θα προκύψουν μετά από μια αρχική συνάντηση με το προσωπικό της συμβουλευτικής υπηρεσίας. Κατά την αρχική συνάντηση, συζητείται κατά πόσο η υπηρεσία είναι κατάλληλη για το αίτημα του κάθε ωφελούμενου ατόμου ή/και προτεινεται παραπομπή σε άλλη υπηρεσία.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται δια ζώσης, στο κέντρο της Αθήνας, ή διαδικτυακά, για τα άτομα εκτός Αθηνών, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα, τη διασφάλιση της ασφάλειας του ωφελούμενου ατόμου και την καθορισμένη ώρα της συνεδρίας.

Ενδεικτικές θεματικές που αποτελούν τον πυρήνα της υπηρεσίας είναι οι εξής:

  • διαχείριση των αλλαγών της ζωής μετά τη διάγνωση του HIV
  • coming out ως HIV-οροθετικό άτομο
  • συντροφικότητα, σχέσεις και HIV
  • σεξουαλικές δυσκολίες και ανησυχίες για θέματα σεξουαλικής υγείας
  • θέματα προφύλαξης, συγκατάθεσης και ορίων στο σεξ
  • διερεύνηση σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου
  • σχέση ιατρού – ασθενούς
  • δυσκολία στην τήρηση της αντιρετροϊκής αγωγής
  • διαχείριση περιστατικών παρενόχλησης/κακοποίησης
  • άλλα ψυχολογικά θέματα

Για περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία μας και για να κλείσεις το δικό σου ραντεβού, κάλεσε στο 210 32 34 492 ή στο 2315 525 020 ή στείλε email στο info@positivevoice.gr με ένδειξη «Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης».