30 Ιουνίου 2023

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυξε τη Θετική Φωνή «Ευρωπαίο Πολίτη της Χρονιάς»

Εικόνα για το άρθρο “Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυξε τη Θετική Φωνή «Ευρωπαίο Πολίτη της Χρονιάς»”

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυξε το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή «Ευρωπαίο Πολίτη της Χρονιάς» για την πρωτοβουλία του «Ref Checkpoint», με απόφαση της Καγκελαρίας του Βραβείου του Ευρωπαίου Πολίτη που ελήφθη την 28η Ιουνίου 2023.

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008 και αποτελεί επιβράβευση για εξαιρετικά επιτεύγματα, δραστηριότητες ή δράσεις πολιτών και οργανώσεων που προάγουν τις ευρωπαϊκές αξίες: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Ref Checkpoint είναι κέντρο πρόληψης και σεξουαλικής υγείας για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες στην Αθήνα και παρέχει δωρεάν ενημέρωση, συμβουλευτική για θέματα σεξουαλικής υγείας στην μητρική γλώσσα των ωφελουμένων ατόμων (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Αραβικά, Ουρντού ή και Φαρσί), ανώνυμη εξέταση για τον HIV και τις ιογενείς ηπατίτιδες, και διασύνδεση των ωφελούμενων ατόμων με το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή με άλλους φορείς και υπηρεσίες.

Η ιδέα της πρωτοβουλίας αυτής, που ξεκίνησε το 2022 με την υποστήριξη και τη συνδρομή του AIDS Healthcare Foundation Europe και του Δήμου Αθηναίων, προέκυψε από τη διαπίστωση των σημαντικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι πληθυσμοί στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας και της έλλειψης σύγχρονου, συμπεριληπτικού υλικού ενημέρωσης για τη σεξουαλική υγεία.

Το Ref Checkpoint, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινότητάς αυτής και υλοποιούμενο από τα ίδια τα άτομα της κοινότητας – στόχου, είχε και έχει σκοπό να δώσει προσβασιμότητα σε στοχευμένες, συμπεριληπτικές υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας χωρίς στίγμα και διακρίσεις.

Ευχαριστούμε θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την μεγάλη τιμή και την αναγνώριση του έργου μας.