18 Ιουλίου 2023

SEMID-EU: ένα έργο για μετανάστες και πρόσφυγες που κάνουν χρήση ουσιών στην ΕΕ

Εικόνα για το άρθρο “SEMID-EU: ένα έργο για μετανάστες και πρόσφυγες που κάνουν χρήση ουσιών στην ΕΕ”

Τον Ιανουάριο του 2022, μια ομάδα από εμπειρογνώμονες στο πεδίο των ναρκωτικών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ξεκίνησε ένα έργο σχετικά με τη χρήση ουσιών και την μετανάστευση στην Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Αφορμή για το έργο αυτό αποτέλεσε το γεγονός ότι αυξάνεται ο αριθμός των μεταναστών και προσφύγων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που κινδυνεύουν από προβληματική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών. Διάφοροι παράγοντες κινδύνου – όπως τραυματικές εμπειρίες, κοινωνική απόσυρση, φτώχεια και διακρίσεις – καθιστούν τους πρόσφυγες και μετανάστες πιο ευάλωτους στην προβληματική χρήση ουσιών σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.

Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την πραγματική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών των μεταναστών πρώτης γενιάς στην ΕΕ και για τα χαρακτηριστικά τους. Ομοίως, υπάρχουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με τη χρήση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες που απευθύνονται σε χρήστες ουσιών. Ως εκ τούτου, το παρόν έργο επικεντρώνεται στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ευάλωτων μεταναστών/προσφύγων που κάνουν χρήση, μέσω της αξιολόγησης της κατάστασης και της κατανόησης των τοπικών αναγκών και αποκρίσεων. Με βάση αυτά τα δεδομένα, θα αναπτυχθούν προτάσεις πολιτικής και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές που θα εφαρμοστούν στο πεδίο.

Γενικός στόχος του έργου είναι η ευημερία και η μείωση βλάβης των ευάλωτων μεταναστών και προσφύγων που κάνουν χρήση ουσιών μέσω:
1) της βελτίωσης της γνώσης και της κατανόησης μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής και των επαγγελματιών,
2) της ενίσχυσης των ικανοτήτων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και υποστήριξης που εργάζονται με αυτές τις ομάδες.

Το SEMID-EU είναι μια συνέργεια μεταξύ των: Mainline, ISGlobal, Correlation (Rainbow Group Foundation), Fixpunkt, Gaia Paris, της Θετικής Φωνής και του Πανεπιστημίου της Γάνδης. Το έργο διαρκεί από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023.