ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Επίσης δίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά) έντυπη έκδοση με στόχο να κάνει γνωστή σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες τη χρήση της PEP (post exposure prophylaxis) που αν ληφθεί εγκαίρως, εντός το πολύ 72 ωρών, μετά από μια επικίνδυνη σεξουαλική πρακτική, μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες μετάδοσης του HIV.  Εξηγεί τι είναι η PEP, κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να χορηγείται, ποιες είναι οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Το έντυπο διανέμεται δωρεάν.