ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV – ΚΑΝΩ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟ ΣΕΞ

Το έντυπο αυτό σχεδιάστηκε με στόχο να ενημερώσει για το HIV/AIDS μαθητές και μαθήτριες (και νέους/ες που φοιτούν σε Πανεπιστήμια ή ιδιωτικά σπουδαστήρια). Είναι γραμμένο στα ελληνικά και με απλό καθημερινό και κατανοητό τρόπο δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη σωστή χρήση της προφύλαξης, το διαχωρισμό HIV και AIDS, τους τρόπους μετάδοσης. Συνήθως αυτό το έντυπο συνοδεύει τις ενημερώσεις που κάνουμε σε όσα σχολεία μας καλούν ώστε να μένει μια δομημένη πληροφορία στα χέρια των παιδιών. Διανέμεται δωρεάν.