15 Μαρτίου 2024

Το Red Umbrella παρουσιάζει το βίντεο ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων που εργάζονται στο σεξ

Εικόνα για το άρθρο “Το Red Umbrella παρουσιάζει το βίντεο ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των ατόμων που εργάζονται στο σεξ”

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή και τα Κέντρα Ενδυνάμωσης για Άτομα που Εργάζονται στο Σεξ “Red Umbrella” παρουσιάζουν το πρώτο βίντεο ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των σεξεργαζόμενων ατόμων που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.

Σκοπός του βίντεο είναι να υπενθυμίσει πως η εργασία στο σεξ είναι εργασία ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας το κοινό σχετικά με τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα που εργάζονται στο σεξ και για τις σημαντικές ελλείψεις του υπάρχοντος νομικού πλαισίου για τη σεξεργασία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο νόμος για τη σεξεργασία στην Ελλάδα θέτει μια σειρά από αυστηρούς περιορισμούς και προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση της σεξεργασίας (ενδεικτικά, δεν επιτρέπεται η εργασία στο δρόμο, στο διαδίκτυο ή στο χώρο του παρόχου ή του λήπτη της υπηρεσίας, δεν επιτρέπεται η σεξεργασία σε άτομα που βρίσκονται σε γάμο, επιβάλλονται μη ρεαλιστικά γεωγραφικά κριτήρια για την αδειοδότηση οίκων ανοχής, τα εργαζόμενα άτομα υποχρεούνται σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις κάθε 15 ημέρες).

Ως εκ τούτου, τα σεξεργαζόμενα άτομα ωθούνται σε ένα καθεστώς παρανομίας, το οποίο τα αφήνει παντελώς εκτεθειμένα σε περιστατικά διακρίσεων ή βίας και άνευ εργασιακών δικαιωμάτων. Επιπλέον, οι συνθήκες αυτές ευνοούν την κοινωνική ευαλωτότητα που υφίστανται και το στιγματισμό που βιώνουν.

Δείτε το βίντεο, σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σκουλίδη, εδώ και ενημερωθείτε για τα δικαιώματα των εργαζόμενων ατόμων εδώ.

Το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Dana – Ενδυναμώνοντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund, με φορέα υλοποίησης τη Θετική Φωνή.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr