10 Μαρτίου 2013

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ HIV+ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ