ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Με αφορμή την προσέγγιση των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας η Θετική Φωνή συνεργάστηκε με το Κέντρο Ζωής για την κατάθεση κοινών υπομνημάτων που αφορούν τα προνοιακά επιδόματα, το νέο ΚΕΒΑ και τις συντάξεις. Mε αφορμή τη διεθνή ημέρα χρήσης προφυλακτικού συνεργαστήκαμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την PRAKSIS και τις κινητές μονάδες εξέτασης HIV και ηπατίτιδας C, μέσα στο πλαίσιο της εκστρατείας της οργάνωσης “Πάρε – φόρα – εξετάσου”.