ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. 39Α

Συμμετοχή σε επιτροπή για κατάργηση / τροποποίηση της υγειονομικής διάταξης 39α
Η Θετική Φωνή κλήθηκε από την Υφυπουργό Υγείας κα Σκοπούλη να συμμετέχει ως εκπρόσωπος της κοινωνίας των πολιτών σε επιτροπή που συστάθηκε με πρωτοβουλία της και διάρκεια ενός μήνα. Αντικείμενό της ήταν να εισηγηθεί για την τροποποίηση ή και κατάργηση της υγειονομικής διάταξης 39α, γνωστότερης ως διάταξης Λοβέρδου, η οποία έγινε εφαλτήριο διαπόμπευσης αρκετών γυναικών θετικών στον HIV πριν από ένα χρόνο. Στην επιτροπή συμμετείχαν εκπρόσωποι 14 φορέων ( των ιατρών Δημόσιας Υγείας, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ζωής του Υπουργείου Υγείας, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής, των ιατρών Εργασίας, του ΚΕΕΛΠΝΟ, της ΕΛ.ΑΣ, των εποπτών δημόσιας υγείας από τη διεύθυνση Υγειονομικών Ελέγχων). Πρόεδρος της επιτροπής ήταν η κα Αθηνά Κύρλεση, Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας. Η επιτροπή κατόπιν 3 συνεδριάσεων κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση για την κατάργηση της υγειονομικής διάταξης και πρότεινε επιπλέον τη σύσταση υπο-ομάδας που θα προσφέρει προτάσεις για τροποποιήσεις στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο προς τη διευκόλυνση των εποπτών δημόσιας υγείας.

Κατόπιν τούτου η Υφυπουργός υπέγραψε την κατάργηση της Υ.Α. 39α, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας στις 16 Μαΐου 2013.