3 Δεκεμβρίου 2012

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ