12 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 39Α

Εικόνα για το άρθρο “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 39Α”

Κατά τη σημερινή συνάντηση διαλόγου για το ζήτημα της κατάργησης της υγειονομικής διάταξης 39α και την τροποποίηση του νομικού πλαισίου που ήμασταν καλεσμένες οι ΜΚΟ να συμμετέχουμε και υπό την προεδρεία της Υφυπουργού, κας Ζέτας Μακρή ανακοινώνουμε ότι:

α) θεωρούμε ότι το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν έχουν επαρκώς ενημερώσει για το επείγον ύπαρξης μιας υγειονομικής διάταξης για την προστασία της δημόσιας υγείας από λοιμώδη νοσήματα. Ζητήσαμε να λάβουμε γνώση των κειμένων που επικαλούνται τόσο η υγειονομική διάταξη 39α όσο και το όποιο νέο προτεινόμενο κείμενο διάταξης από το Υπουργείο Υγείας (1205/30.03.2012 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας και 5336/30.03.2012 γνώμης του ΚΕΕΛΠΝΟ) και επιφυλαχθήκαμε να τα μελετήσουμε και να ξαναγυρίσουμε με προτάσεις.
β) ζητήσαμε να προηγηθούν στη συζήτηση με την Υφυπουργό Υγείας και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου και τους λοιπούς καλεσμένους οι τροποποιήσεις του άρθρου 20 του Ν. 3172/2003 και η προτεινόμενη κατάργηση του άρθρου 59 του Ν. 4075/2012, όπου μπορούμε με τις κοινές μας θέσεις να συνεισφέρουμε στο διάλογο.

Η Υφυπουργός όρισε ως αρχική διαδικασία την συζήτηση για νέο προτεινόμενο σχέδιο Υγειονομικής διάταξης παρά του αιτήματός μας, οπότε και αποχωρήσαμε, παραμένοντας οι ΜΚΟ που συμμετείχαμε διαθέσιμες να συζητήσουμε στη συνέχεια επί του β) και δηλώνοντας διαθέσιμες να συζητήσουμε για το α) λαμβάνοντας γνώση των κειμένων που αιτηθήκαμε. Πληροφορηθήκαμε ότι τελικώς η συζήτηση αναβλήθηκε και ότι η πολιτική ηγεσία θα μας στείλει τα κείμενα που θέλουμε για να επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα στο διάλογο.

ΟΙ ΜΚΟ
Θετική Φωνή
Κέντρο Ζωής
PRAKSIS
ACT UP