ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Την Τρίτη 16/7 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την κα Ε. Μπέκου, Γενική Γραμματέα Πρόνοιας, κατά την οποία συζητήθηκαν τα ζητήματα παραπομπής οροθετικών στα ΚΕΠΑ, τα ποσοστά αναπηρίας που αποδίδονται λανθασμένα από τις Επιτροπές ΚΕΠΑ και η Αναδρομικότητα της Υ.Α. (ΦΕΚ 1271/Β΄) “Κανονιστικό Πλαίσιο Επιδομάτων”. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Θετικής Φωνής και του Κέντρου Ζωής.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν  τα εξής:
• Τροποποίηση/αναθεώρηση του ΕΠΠΠΑ (ΚΕΒΑ)/ απαλοιφή του αριθμού των CD4 στα τρία διαφορετικά στάδια.
• Διαδικασία παραπομπής οροθετικών  στα ΚΕΠΑ προκειμένου να συνεχιστεί η λήψη του επιδόματος.
• Αναδρομικότητα της Υ.Α. (ΦΕΚ 1271/Β΄) “Κανονιστικό Πλαίσιο Επιδομάτων”.
Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για περαιτέρω θετικές εξελίξεις.
Μόλις υπάρξει κάτι νεότερο θα ανακοινωθεί.