ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ανοιχτή πρόσκληση Ενδιαφέροντος

          για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Θετικής Φωνής

Η Θετική Φωνή, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η να υποβάλει αίτηση, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος για την ανάληψη των καθηκόντων Διεύθυνσης του Σωματείου, μέχρι την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 στο info@positivevoice.gr

Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις και η ανάληψη το συντομότερο δυνατόν.

Η Θετική Φωνή ιδρύθηκε το 2009 και από τότε συνεχίζει να αναπτύσσεται, διευρύνοντας το πεδίο δράσης της, την ικανότητας παρέμβασης της και το έργο που επιτελεί. Για αυτό το λόγο η θέση της Διεύθυνσης απαιτεί ένα ολοκληρωμένο στέλεχος που θα μπορέσει σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους άλλους συναδέλφους να εργασθεί αποτελεσματικά τόσο για τα υπάρχοντα σχέδια δράσης, όσο και για κάθε μελλοντική πρωτοβουλία. Προηγούμενη εμπειρία και συνεργασία με οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επιθυμητή.

Τα καθήκοντα του/της Διευθυντή/Διευθύντριας είναι μεταξύ άλλων:

 

 • Να διοικεί και συντονίζει σε καθημερινή βάση το στελεχειακό δυναμικό

 • Να οργανώνει, ιεραρχεί και υλοποιεί τις δράσεις και παρεμβάσεις

 • Να καθορίζει, αναπτύσσει και επιτυγχάνει τις πρωτοβουλίες και συνεργασίες

 • Να καταρτίζει, επιβλέπει και αποδίδει τον απολογισμό των παρελθούσων ενεργειών

 • Να σχεδιάζει, εποπτεύει και επιτυγχάνει  την οργάνωση των μελλοντικών ενεργειών

 • Να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση και να ενσωματόνει  τις αποφάσεις τους

 • Να εκπροσωπεί τη Θετική Φωνή στα ΜΜΕ και την Πολιτεία

 • Να συμμετέχει σε συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό

 • Να αναπτύσσει πιθανές συνεργασίες χρηματοδότησης από ιδιωτικούς,δημόσιους και κοινοτικούς πόρους

 

Τα προσόντα του/της Υποψήφιου/ιας είναι μεταξύ άλλων:

 

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών (Μεταπτυχιακός τίτλος θα συνεκτιμηθεί)

 • Επαγγελματική εμπειρία σε οργάνωση και διοίκηση

 • Πρότερη ενασχόληση με ΜΚΟ και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών (στο πεδιο του HIV/AIDS θα συνεκτιμηθεί)

 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίησης προγραμμάτων

 • Προϋπηρεσία στους τομείς της Διεκδίκησης, της Επικοινωνίας

 • Καλή γνώση της ελληνικής χαρτογράφησης των ΜΚΟ, των Φορέων της Πολιτείας, των Πολιτικών Κομμάτων και των ΜΜΕ και δυνατότητα προσέγγισής τους

 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί)

 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων και διαδικτύου

 • Σεβασμός απέναντι στις ιδιαιτερότητες των ομάδων εκπροσώπησης και γνήσιο ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

Αθήνα, 05/09/2013