ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μια ρητή προσθήκη στο νέο Νόμο για την αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) μας κάνει αισιόδοξους.

Ο νέος Νόμος (3996/5-8-2011, αρ. ΦΕΚ 170) περί αναμόρφωσης του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας προβλέπει ότι μέσα στις αρμοδιότητες του, είναι και ο έλεγχος της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι των ατόμων με αναπηρία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι οροθετικοί, η παροχή συμβουλών προς τους εργοδότες και τους εργαζόμενους σχετικά με τους όρους της ίσης μεταχείρισης και η διασφάλιση ότι οι εργοδότες προχωρούν σε όλες τις εύλογες προσαρμογές με τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων, κατά περίπτωση, μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί ιδίως η πρόσβαση και η παραμονή των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, καθώς και η συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση.

Το Δεκέμβρη του 2010 στην ημερίδα της ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ με θέμα “Εργασία και άνθρωποι με HIV” είχε αναδειχθεί η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οροθετικοί εργαζόμενοι.

Πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες διακρίσεων, προς άτομα που ζουν με τον HIV και για τον ένα ή τον άλλο λόγο έχουν γνωστοποιήσει την οροθετικότητά τους στο εργασιακό περιβάλλον τους.
Δεν είναι λίγες δε οι περιπτώσεις, που οι διακρίσεις αυτές έχουν καταλήξει και σε απολύσεις.

Ας ελπίσουμε ότι μέσα στο δύσκολο τοπίο των εργασιακών σχέσεων, όπως αυτό διαμορφώνεται στη περίοδο της κρίσης, το αναμορφωμένο Σ.ΕΠ.Ε θα μπορέσει να παίξει το ρόλο του και να αξιοποιήσει τις αρμοδιότητές του.