20 Ιουλίου 2011

6. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ HIV, ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ