16 Οκτωβρίου 2013

14o ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS

Εικόνα για το άρθρο “14<sup>o</sup> ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS”

Από 16-19 Οκτωβρίου 2013 υπό την αιγίδα της EACS (European AIDS Clinical Society) διοργανώνεται το 14ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο AIDS.
Στο Συνέδριο έχουν κατατεθεί περισσότερες από 800 επιστημονικές ανακοινώσεις από 70 χώρες, ενώ πέρα από τα θέματα νέων στρατηγικών για την πρόληψη της HIV λοίμωξης, την διαχείριση της τοξικότητας των αντιρετροϊκών, τα προβλήματα που σχετίζονται με την καθυστερημένη διάγνωση της λοίμωξης,τις συλοιμώξεις και άλλα ιατρικά θέματα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν η συζήτηση για την επίδραση της οικονομικής κρίσης στις σταθερές της ιατρικής φροντίδας του HIV, την θνητότητα στους μετανάστες που ζούνε με τον HIV στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, τις πολιτικές που πρέπει να ασκήσει η ΕΕ.
Η Θετική Φωνή παρακολουθεί τις εργασίες του Συνεδρίου.