Η ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του Ο.Η.Ε. με την υποστήριξη του ΚΕΕΛΠΝΟ και συμμετέχει στην ανοιχτή ακρόαση των μη-κυβερνητικών οργανώσεων, με σκοπό την προετοιμασία της Γενικής Συνέλευσης για το AIDS.

Η ομάδα αναφοράς για τον HIV και τα ανθρώπινα δικαιώματα της UNAIDS έχει καλέσει κάθε κράτος – μέλος των Ηνωμένων Εθνών:

1. Να επαναβεβαιώσει την έμφαση στην προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα υποχρεώνει εξίσου τα πλούσια και φτωχά έθνη να εκπληρώνουν το δικαίωμα στην υγεία και να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων που ζουν, επηρεάζονται ή είναι ευάλωτα στον HIV και το AIDS.

2. Να επαναβεβαιώσει την κοινή ευθύνη των κρατών – μελών να αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην υγεία θέτοντας σαφής στόχους για την χρηματοδότηση της αντιμετώπισης του HIV, από τώρα έως την ολοκλήρωση των «Στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας», το 2015.

3. Να δεσμευτεί για την αξιοποίηση, στον καλύτερο δυνατό βαθμό, της συμφωνίας TRIPS για την μείωση του κόστους βασικών φαρμάκων.

4. Να ανανεώσει τη δέσμευση των κρατών – μελών για την κατάργηση νόμων, πολιτικών και πρακτικών καθώς και την εξάλειψη του στιγματισμού και των διακρίσεων, που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης του AIDS.

5. Να επαναβεβαιώσει τη συμμετοχή των ανθρώπων που ζουν με HIV στην αντιμετώπισή του, καθώς και τη μη-διάκριση στη θεραπεία και την πρόληψη.


Παρακολουθήστε το πρώτο μέρος της συνεδρίασης


Παρακολουθήστε το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης