Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ HIV ΤΕΣΤ

Η Διευθύντρια Προγράμματος HIV/AIDS του Ευρωπαϊκού ΚEΝ (Marita VanDe Laar),
ο Διευθυντής του Τμήματος Λοιμώξεων Saint-Pierre University (Nathan Clumeck)
και ο Πρόεδρος της Θετικής Φωνής (Νίκος Δέδες),

αναλύουν στο Online video-περιοδικό του ECDC (ECDC TV) την πολιτική που πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες του τεστ για HIV, έτσι ώστε να μειωθεί ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που δεν γνωρίζουν την οροθετικότητά τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO