ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS 2008

3 Αυγούστου 2008, Mexico City

Θέμα: Μετάδοση του HIV υπό θεραπεία (HIV Transmission under ART)

Προεδρεύουν:
Julio Montaner (Πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας AIDS)
Pietro Vernazza (Πρόεδρος της Ελβετικής Επιτροπής AIDS)
Catherine Hankins (Διευθύντρια Επιστημονική Σύμβουλος UNAIDS)