ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Ευρωβουλευτής Κώστας Πουπάκης σε συνεργασία με το Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος, κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ενσωμάτωση από τα Κράτη Μέλη της Σύστασης 200 (2010) της ΔΟΕ για την προστασία εργασιακών δικαιωμάτων των οροθετικών.

Διαβάστε όλο το κείμενο της ερώτησης του ευρωβουλευτή εδώ.