24 Φεβρουαρίου 2014

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Εικόνα για το άρθρο “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ”

Μετά από συνεχείς προσπάθειες, για πρώτη φορά φέτος, η οροθετικότητα στον HIV συμπεριλαμβάνεται στις σοβαρές παθήσεις που θέτει ως προϋπόθεση το Υπουργείο Παιδείας για την εισαγωγή ατόμων, χωρίς εξετάσεις, στα ΑΕΙ.
Συγκεκριμένα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας από 21/02/2014 οι “Πάσχοντες από Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) υπό αντιρετροϊκή αγωγή” βρίσκονται ανάμεσα στους άλλους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις που μπορούν να εισαχθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς εξετάσεις και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 35 του Νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τΑ’/4-9-2009).

Στο άρθρο 35 του Ν.3794/2009 αναφέρεται ότι οι Υποψήφιοι εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάθε Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή γίνεται με κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το Λύκειο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν προγενέστερη σειρά προτίμησης ή οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.