ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ- ΑΘΗΝΑ 28 ΜΑΪΟΥ 2014

Σήμερα που οι επαγγελματίες υγείας βιώνουν μία εποχή έντονων ανατροπών και σημαντικών εξελίξεων με  αλλαγές βασικών δομών στο χώρο της Υγείας, της επέκτασης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της αναδιαμόρφωσης των εργασιακών μοντέλων και από την άλλη οι κοινότητες των ασθενών επιδιώκουν τρόπους ενδυνάμωσης του ρόλου τους, πρόσβαση σε διαθέσιμες, αποτελεσματικότερες και ασφαλέστερες θεραπείες, ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο της φαρμακευτικής αγοράς, δυναμική παρουσία σε νέα μέσα και σύγχρονους συμμάχους που προάγουν την υγεία και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, η Θεραπευτική Συμμαχία είναι µία εκπαιδευτική δράση προς τους επαγγελματίες υγείας, µε στόχο την ενδυνάμωση της επικοινωνίας ανάμεσα στους ιατρούς και τους ασθενείς, µέσω της καλύτερης κατανόησης και αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης επίκαιρων και αμοιβαίων αναγκών.

Το συνέδριο,  που είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 28 Μαΐου 2014, στην Αθήνα- Ξενοδοχείο Grande Bretagne–  αποτελεί το εναρκτήριο έναυσμα για την θεσμοθέτηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας με τους ασθενείς.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου.