ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ HIV/AIDS ΣΤΟΥΣ ΧΕΝ

Συγκροτήθηκε η συντονιστική επιτροπή για την αντιμετώπιση της επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ),  στο κέντρο της Αθήνας.
Η Θετική Φωνή συμμετέχει στην επιτροπή με στόχο να  δώσει όλες τις δυνάμεις στον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της επιδημίας στου ΧΕΝ.