13 Ιουνίου 2014

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εικόνα για το άρθρο “Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS  ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”

ΑΘΗΝΑ, 12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Η συνάντηση ειδικών για τη πρόληψη του HIV/AIDS, η οποία διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (CHAFEA) και το ΚΕΕΛΠΝΟ υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ 2014,είναι μία ευκαιρία για τα Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, τους φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ειδικούς επί του θέματος να συζητήσουν πως μπορούν να βελτιωθούν οι τρόποι αντιμετώπισης της επιδημίας του HIV χρησιμοποιώντας βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με την υποστήριξη του Προγράμματος της ΕΕγια τη Δημόσια Υγεία, το οποίο μόλις τελείωσε.Η συνάντηση χωρίζεται σε τέσσερεις ειδικές συνεδριάσεις, στις οποίες θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με στόχο την προσέγγιση ακόμα και των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.Επίσης, θα παρουσιαστούν παραδείγματα διαθέσιμων εργαλείων για την βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων που αφορούν το HIV/AIDS και τις συνοδές ευκαιριακές λοιμώξεις, τα οποία διασφαλίζουν ταυτόχρονα τη σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας.Στο ευρύτερο πλαίσιο της θεραπείας σαν μέσο πρόληψης, οι ειδικοί θα μοιραστούν εμπειρίες και ιδέες με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν με HIV, τη μείωση του κινδύνου μετάδοσής του και την εξέλιξη της ανθεκτικότητας του ιού στην αντιρετροϊκή αγωγή (ART).

 

Γιατί είναι σημαντικό να βελτιωθεί η πρόληψη της HIV λοίμωξης στην Ευρώπη;

Το HIV/AIDS και οι συνοδές λοιμώξεις παραμένουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων HIV αυξάνεται και αυτό υποδηλώνει τη συνεχιζόμενη μετάδοση του ιού σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες.

Τα μισά από τα νεοδιαγνωσθέντα περιστατικά παρουσιάζονται καθυστερημένα, αντανακλώντας τη χαμηλή πρόσληψη του τεστ HIV και την περιορισμένη πρόσβαση σε αυτό. Τα HIV οροθετικά άτομα που έχουν διαγνωσθεί με καθυστέρηση είναι πιο πιθανό να μην έχουν καλή ανταπόκριση στη θεραπεία και να μεταδίδουν τη λοίμωξη όσο δε γνωρίζουν την κατάστασή τους.

Στην Ευρώπη, η μετάδοση του HIV παραμένει αυξημένη σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως στους άντρες που κάνουν σεξ με άντρες (MSM), στους μετανάστες, στα άτομα που κάνουν χρήση ενέσιμων ναρκωτικών (ΧΕΝ) καθώς επίσης και στους σεξουαλικούς τους συντρόφους.

Ο αριθμός των ατόμων που ζουν με HIV (PLHIV) αυξάνεται, γεγονός το οποίο καταδεικνύει όχι μόνο τη σταδιακή βελτίωση των υπηρεσιών πρόσβασης στο τεστ HIV, αλλά και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Η HIV λοίμωξη στην Ευρώπη είναι πλέον ένα χρόνιο μεταδοτικό νόσημα, καθώς εδώ οι άνθρωποι που ζουν με τη λοίμωξη έχουν καλύτερη πρόσβαση σε αντιρετροϊκή θεραπεία. Αν και τα άτομα που λαμβάνουν αντιρετροϊκή αγωγή (ARV), ζουν πλέον περισσότερο, κάποια από αυτά μπορεί να αναπτύξουν δυσλειτουργίες. Αυτό οφείλεται κυρίως στις επιπτώσεις της HIV λοίμωξης, των ασθενειών που συνοδεύουν το νόσημα, αλλά και στις παρενέργειες της χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής, και οδηγεί σε μείωση των χρόνων υγιούς ζωής τους.
Από οικονομικής πλευράς η θεραπεία της HIV λοίμωξης είναι εξαιρετικά πολυέξοδη επιβαρύνοντας σημαντικά το προϋπολογισμό των συστημάτων υγείας της ΕΕ και ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη η επένδυση περαιτέρω πόρων στην πρόληψη της HIV λοίμωξης.