27 Ιουνίου 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2014 ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS

Εικόνα για το άρθρο “ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2014 ΓΙΑ ΤΟ HIV/AIDS”

Η Ελλάδα υπογράφοντας τις δεσμευτικές διακηρύξεις των Γενικών Συνελεύσεων του ΟΗΕ (2001- 2011) για το HIV/AIDS και παράλληλα ως μέλος της ΕΕ έχει κυρώσει τη Διακήρυξη του Δουβλίνου υποχρεούται να συντάσσει κάθε διετία την Εθνική Αναφορά για το HIV/AIDS που ζητούν στο πλαίσιο αυτών των διακηρύξεων το UNAIDS (το ειδικό πρόγραμμα του OHE για την HIV/AIDS λοίμωξη), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Μετά την έξαρση το 2012 των νέων περιπτώσεων HIV/AIDS ιδιαίτερα στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, το 2013 ζητήθηκε εκτάκτως η αποστολή στοιχείων πέραν της συνηθισμένης διαδικασίας με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ειδικής αναφοράς για το 2013 “review of the2011 UN Political Declarationon HIV/AIDS”.

Συντονιστής αυτής της προσπάθειας και εθνικό σημείο επαφής για τη σύνταξη της εθνικής αναφοράς της χώρας αναφορικά με την τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων από το 2008 είναι το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σκοπός της αναφοράς είναι η συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση επιστημονικά έγκυρων εθνικών στοιχείων για όλες τις παραμέτρους που αφορούν την HIV Λοίμωξη, συγκρίσιμων με αυτά των υπολοίπων Κρατών-Μελών. Απώτερος στόχος για τους διεθνείς φορείς είναι η χάραξη της διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής βασισμένης σε επιστημονικά τεκμηριωμένους δείκτες.
Επιπλέον στόχος για το ΚΕΕΛΠΝΟ είναι τα στοιχεία αυτά να αξιολογηθούν και να χρησιμοποιηθούν για τη χάραξη της εθνικής πολιτικήςέναντι του HIV/AIDS.
Σε αυτή τη προσπάθεια ενεργά συμμετέχει και ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας – Θετική Φωνή.