24 Ιουνίου 2014

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Εικόνα για το άρθρο “ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ”

Μετά από σύσκεψη των εκπροσώπων των οργανώσεων, μελών της ΕΣΑμεΑ, που εκπροσωπούν τους ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις και στην οποία συμμετείχε η Θετική Φωνή, η ΕΣΑμεΑ έστειλε επιστολή στον υπουργό Εργασίας με την οποία επισημαίνει ότι οι πρόσφατες ανακοινώσεις για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανασφάλιστων που δεν έχουν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βιβλιαρίου απορίας από τα τμήματα πρόνοιας των Δήμων, όπως και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των απόρων, δεν καλύπτουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, ενώ δεν έχουν λάβει υπόψη τους και τις ιδιαίτερες θεραπευτικές και φαρμακευτικές ανάγκες τους.

Η χορήγηση δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αποτελεί μείζον θέμα για τους παρακάτω λόγους:

• Διεθνή στατιστικά στοιχεία καθώς και στατιστικά στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η φτώχεια συνδέεται με την αναπηρία/χρόνια πάθηση. Εκτός των βιοτικών τους αναγκών σημειώνουμε ότι τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις επιβαρύνονται και με το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησης.

• Το κόστος της φαρμακευτικής και θεραπευτικής αγωγής είναι ιδιαίτερο υψηλό για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με το βαθμό αναπηρίας.
Το θέμα της κάλυψης της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των απόρων/ ανασφαλίστων ειδικά για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις είναι πολύ σοβαρό!
Αναλυτικά οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ στην επιστολή.