Η ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σήμερα 9/12/2009, σε μια συγκινητική τελετή στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, περισσότερες από 90 μη-κυβερνητικές οργανώσεις υπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη της Βουλής της Κοινωνίας Πολιτών.
Αναμεσά τους και η “Θετική Φωνή“, η μόνη οργάνωση οροθετικών κατά του HIV/AIDS της νέας Βουλής, η οποία αποτελεί πλέον ένα θεσμό που θα εκφράζει όλους τους ενεργούς πολίτες που πραγματικά νοιάζονται και που στοχεύουν στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης, ανοιχτής, δημοκρατικής κοινωνίας όπου κάθε άνθρωπος θα νιώθει «πολίτης» και όχι «υπήκοος».

Λίγα λόγια για τη Βουλή της Κοινωνίας Πολιτών:
Τη Βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών απαρτίζουν οργανωμένες συλλογικότητες που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υπηρετώντας την κοινωνία και το δημόσιο όφελος από μία διαφορετική διάσταση: Δεν αντιπροσωπεύουν πρόσωπα, αλλά ιδέες, διεκδικήσεις, στάσεις ζωής και καθημερινές ανάγκες, απηχώντας ιδιαίτερα ή ευρύτερα αιτήματα της κοινωνίας.

Περισσότερα στο: http://koinoniamko.gr