9 Ιουλίου 2014

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ: ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΣΩ

Εικόνα για το άρθρο “Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ: ΝΑ ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΣΩ”

Στα πλαίσια της 20ης Διάσκεψης για το AIDS, που θα γίνει στη Μελβούρνη εκδόθηκε η Διακήρυξη της Μελβούρνηςτην οποία μπορείτε και να συνυπογράψετε:

Το κείμενο της Διακήρυξης στα ελληνικά:

Μαζευτήκαμε στην Μελβούρνη, το παραδοσιακό σημείο συνάντησης των αντιπρόσωπων των Wurundjeri, Boonerwrung, Taungurong, Djajawurrung και Wathaurung, τους πρώτους κάτοικους των τοποθεσιών και θεματοφύλακες του Έθνους Kulin. Σκοπός μας είναι να κάνουμε απολογισμό της προόδου της παγκόσμιας απόκρισης στα θέματα του HIV και της μελλοντικής κατεύθυνσης μας στην 20η Διεθνή Διάσκεψη για το AIDS, AIDS 2014.

Εμείς, που υπογράφουμε και ασπαζόμαστε αυτή την προκήρυξη, διαβεβαιώνουμε πως η εξάλειψη των διακρίσεων είναι αναγκαία στην διαμόρφωση αποτελεσματικών προγραμμάτων δημόσιας υγείας, όσον αφορά τον HIV, τα οποία βασίζονται σε μελέτες και τεκμήρια και λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα που σχετίζονται με το φύλο.

Για να υπερνικήσουμε τον HIV και να πετύχουμε καθολική πρόσβαση στην πρόληψη, στη θεραπεία, στη φροντίδα και στην υποστήριξη, κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να βιώνει διακρίσεις και ποινικοποίηση εξαιτίας του φύλου, της φυλής, της εθνικότητας, της αναπηρίας, της θρησκείας και των πνευματικών πεποιθήσεων, της χώρα καταγωγής, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, της κατάστασης ως εργαζόμενος στο χώρο του σεξ, ως φυλακισμένος ή κρατούμενος, ως πρώην ή ενεργός χρήστης παράνομων ουσιών, ή εξαιτίας του ότι ζει με τον HIV.

Διαβεβαιώνουμε πως όλοι και όλες οι γυναίκες, άντρες, διεμφυλικοί, μεσοφυλικοί ενήλικες και παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα και και δικαιούνται ίση πρόσβαση στην πρόληψη, φροντίδα, θεραπεία, πληροφορίες και υπηρεσίες για τον HIV. Η διεκδίκηση της ισότητας των φύλων είναι απαραίτητη για μια απόκριση στον HIV που πραγματικά ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτών που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Επιπλέον, άτομα που είχαν ή συνεχίζουν να εργάζονται στον χώρο του σεξ, που είχαν χρησιμοποιήσει ή συνεχίζουν να χρησιμοποιούν παράνομες ουσίες, έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών που αφορούν τον HIV με σεβασμό στην ανωνυμία και το απόρρητο τους.

Εκφράζουμε την κοινή και βαθιά ανησυχία μας για την συνεχιζόμενη επιβολή επιβλαβών νόμων που ευνοούν τη βία, τον στιγματισμό, τις διακρίσεις και την ποινικοποίηση, και οι οποίοι οδηγούν σε πρακτικές και πολιτικές που αυξάνουν την ευπάθεια στον HIV. Αυτοί οι νόμοι, οι πολιτικές και οι πρακτικές ενθαρρύνουν την άσκηση ακραίας βίας ενάντια σε περιθωριοποιημένους πληθυσμούς, ενισχύουν το στίγμα και υπονομεύουν τα προγράμματα κατά του HIV. Γι’ αυτούς τους λόγους αποτελούν τεράστια βήματα οπισθοδρόμησης όσον αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόσβαση στο σύστημα υγείας τόσο για τους ανθρώπους που ζουν με τον HIV όσο και για τις ευπαθείς ομάδες.

Σε περισσότερες από 80 χώρες υπάρχουν απαράδεκτοι νόμοι που ποινικοποιούν ανθρώπους βασιζόμενοι στον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Όλοι οι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφισεξουαλικών, διεμφυλικών και μεσοφυλικών έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως και οι υπόλοιποι. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι, και είναι ισότιμα μέλη της οικογένειας των ανθρώπων.

Οι πάροχοι υγείας που κάνουν διακρίσεις στους ανθρώπους που ζούνε με τον HIV ή σε ευπαθείς ομάδες παραβιάζουν το ηθικό τους καθήκον να φροντίζουν και να περιθάλπουν όλους τους ανθρώπους χωρίς εξαιρέσεις.

Συνεπώς καλούμε σε άμεση και ενωμένη δράση ενάντια σε αυτές τις πρακτικές που στιγματίζουν και κάνουν διακρίσεις, και προτρέπουμε όλες τις πλευρές να υιοθετήσουν πιο ισότιμες και αποτελεσματικότερες προσεγγίσεις κάνοντας τα ακόλουθα βήματα:

  • Οι κυβερνήσεις πρέπει να καταργήσουν τους καταπιεστικούς νόμους και να τερματίσουν τις πολιτικές που προωθούν πρακτικές διακρίσεων και στιγματισμού οι οποίες αυξάνουν την ευπάθεια στον HIV, και ταυτόχρονα να προωθούν νόμους που προωθούν ενεργά την ισότητα.
  • Όσοι χαράσσουν πολιτικές και βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούν διεθνή συνέδρια υγείας ή συναντήσεις ως βήμα για να προωθούν νόμους και πολιτικές που ευνοούν τις διακρίσεις και που υπονομεύουν τη δημόσια υγεία και ευημερία.
  • Οργανώσεις που προωθούν την μη-ανεκτικότητα και τις διακρίσεις -όπως τον σεξισμό, την ομοφοβία και την τρανσφοβία-ενάντια σε άτομα ή ομάδες, πρέπει να αποκλείονται από επιχορηγήσεις προγραμμάτων για τον HIV.
  • Όλοι οι πάροχοι υγείας πρέπει να συμμορφωθούν σε ένα πλαίσιο πολιτικών χωρίς διακρίσεις ως προϋπόθεση για προγράμματα επιχορήγησης που αφορούν τον HIV.
  • Οι στρατηγικές περικοπές χρηματοδότησης, όπως η δέσμευση των ΜΚΟ στις ΗΠΑ να υιοθετούν πολιτικές ενάντια στην πορνεία για να συνεχίσουν να επιχορηγούνται ή η απαγόρευση αγοράς συριγγών και βελόνων, πρέπει να σταματήσουν καθώς εμποδίζουν ενεργά τον αγώνα για την καταπολέμηση του HIV, των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ), και της ηπατίτιδας C στους εργαζόμενους του σεξ και στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών.
  • Όλοι οι άνθρωποι που υπογράφουν αυτή τη Διακήρυξη οφείλουν να δεσμευτούν για την διεκδίκηση και συνηγορία στη βάση των αρχών της συμμετοχής, κατά της ποινικοποίησης, κατά των διακρίσεων και υπέρ της ανεκτικότητας.

Κλείνοντας, επιβεβαιώνουμε την αμετάκλητη αφοσίωσή μας στη δικαιοσύνη και στην καθολική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και θεραπείας, και υποστηρίζουμε την αυτονόητη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να επωφελούνται των δικαιωμάτων και της προστασίας που προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το τέλος του AIDS μπορεί να έρθει μόνο εάν καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τα εμπόδια της ποινικοποίησης, του στίγματος και των διακρίσεων που παραμένουν οι βασικότεροι παράγοντες εξάπλωσης της επιδημίας.