Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το HIV/AIDS 2008 – 2012

3ος Άξονας: Παρακολούθηση/ Θεραπεία

Δράση 1: Πρόβλεψη για Παιδιά και Εφήβους

Περιγραφή

Δημιουργία προστατευόμενης δομής Ημερήσιας Φροντίδας (Day care) για βρέφη, νήπια, παιδιά,

εφήβους και νεαρούς ενήλικες.

Στόχοι

• Φιλοξενία οροθετικών παιδιών ή παιδιά οροθετικών γονέων κατά τη διάρκεια της ημέρας με

ωράριο 8 το πρωί με 8 το βράδυ.

• Σε περιπτώσεις νοσηλείας ή απουσίας των γονέων για μικρό χρονικό διάστημα θα υπάρχει η

δυνατότητα φιλοξενίας των παιδιών αυτών και κατά την διάρκεια της νύχτας.

Ενέργειες Υλοποίησης

• Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα προχωρήσει

στη δημιουργία μιας δομής ημερήσιας φροντίδας, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Φορείς Υλοποίησης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων,

μη-κυβερνητικές οργανώσεις.

Χρονοδιάγραμμα

2008 – 2011: Διαδικασίες ανέγερσης προστατευόμενης δομής.

2012: Λειτουργία δομής.

Ωφέλειες

Η αποφυγή ιδρυματοποίησης των παιδιών και η παραμονή κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον τους,

ακόμη κι αν οι γονείς τους δεν διαθέτουν τη νοητική, συναισθηματική, ψυχική, σωματική, κοινωνική

και οικονομική δυνατότητα, ώστε να μπορούν να τα φροντίσουν.

Δράση 2: Ενεργοποίηση του Θεσμού της Κατ’ οίκον

Νοσηλείας

Περιγραφή

Ενεργοποίηση κατ’ οίκον νοσηλείας.

Στόχοι

• Παροχή υπηρεσιών σε οροθετικούς και ασθενείς που μένουν στο σπίτι τους, είναι μόνοι τους

και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Ενέργειες Υλοποίησης

• Συνεργασία με τα προγράμματα κατ΄οίκον νοσηλείας της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε το

προσωπικό να εκπαιδευτεί σε θέματα νοσηλείας και φροντίδας ασθενών AIDS.

• Ανάπτυξη και προώθηση πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης του

ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στην ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών που

πάσχουν από HIV/AIDS.

• Εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στις καλές κλινικές πρακτικές (good clinical

practices) και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Φορείς Υλοποίησης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων,

μη-κυβερνητικές οργανώσεις, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών,

Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.

Χρονοδιάγραμμα

2008 – 2009: Οργανωτικές και θεσμικές ρυθμίσεις.

2009 – 2011: Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Ωφέλειες

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δράση 3: Οροθετικότητα και Ειδικά Προβλήματα

Αυτοεξυπηρέτησης

Περιγραφή

Υπηρεσίες εξυπηρέτησης οροθετικών ατόμων που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν λόγω

παρενεργειών αντιρετροϊκής θεραπείας, συνοδών προβλημάτων υγείας, κινητικών δυσκολιών,

αδυναμίας έγερσης από το κρεβάτι κ.ά.

Στόχοι

• Η ύπαρξη δομών που να προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση αυτή, προκειμένου αφενός να

αντιμετωπίζονται άμεσα όποια περιστατικά προκύπτουν, αφετέρου να αποσυμφορηθούν υπηρεσίες

που φιλοξενούν τα άτομα αυτά σε προσωρινή βάση και χωρίς να έχουν αρμοδιότητα.

Ενέργειες Υλοποίησης

• Προσδιορισμός συγκεκριμένου χώρου στα θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων που θα φιλοξενεί

οροθετικά άτομα.

Φορείς Υλοποίησης

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων,

μη-κυβερνητικές οργανώσεις, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών,

Ψυχιατρική Εταιρία, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Χρονοδιάγραμμα

2008 – 2009: Οργανωτικές ρυθμίσεις – έκδοση εγκυκλίων.

Ωφέλειες

• Η αποτελεσματική μέριμνα της κοινωνίας και της πολιτείας για τα άτομα αυτά και τις ειδικές

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

• Η εφαρμογή στην πράξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.