12 Οκτωβρίου 2014

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΑμεΑ

Εικόνα για το άρθρο “ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΑμεΑ”

Με επιστολή της στον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 κ. Κοκκόρη και Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ΕΣΑμεΑ αιτείται την επίσημη και πλήρη ενημέρωση της για τις ενέργειές του, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της 6ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 12.9.2014.

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση σε ότι αφορά την τροποποίηση του Ε.Π.Π.Α. ως προς τη σταδιοποίηση ασθενών πασχόντων από ΗIV λοίμωξη – «Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)» – 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης της ανωτέρω συνεδρίασης- αποφασίστηκε να ζητηθεί εγγράφως από αρμόδιους επιστημονικούς φορείς όπως η Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του AIDS και η εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη πρόταση τους επί του θέματος.

Μετά από αναβολή του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εκκρεμεί η εξέταση αιτημάτων που έχουν κατατεθεί από την Ε.Σ.Α.μεΑ. και τους φορείς μέλη της ή και μεμονωμένους πολίτες με αναπηρία ή χρόνια πάθηση για την ένταξη νέων παθήσεων στον Ε.Π.Π.Π.Α και τη συμπλήρωση του Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων παθήσεων. Για το πλήθος των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί αναμένεται η εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4038/2012.

Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα αυτά έχουν συσσωρευτεί σε βάθος χρόνου επιφέροντας σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία της πιστοποίησης και αξιολόγησης των ατόμων με αναπηρία από τα ΚΕΠΑ και συνεπώς και στην κοινωνική και οικονομική ζωή των τελευταίων.

Η επιστολή της ΕΣΑμεΑ εδώ