16 Οκτωβρίου 2014

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C.

Εικόνα για το άρθρο “ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C.”

Έκκληση στους Υπουργούς Υγείας των κρατών μελών της Ε.Ε. και τους Γενικούς Διευθυντές των εταιριών Abbvie, BMS, Gilead, Janssen και Merck/MSD σχετικά με την καθολική πρόσβαση σε θεραπευτικά σχήματα για την Ηπατίτιδα C εντός και εκτός Ε.Ε.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα φόρα, οι ενώσεις και τα δίκτυα των ανθρώπων που ζουν ηπατίτιδα C στην Ευρώπη επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε τα εξής:

Οι θάνατοι που συνδέονται στην HCV εντός Ε.Ε. το 2010 άγγιξαν τους 57.000 και αναμένεται να αυξηθούν εκθετικά αν δεν γίνει κάτι.(1)

Ήδη το 2008, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2,3), 47.147 κάτοικοι της Ευρώπης πέθαναν από HCC και 84.697 πέθαναν από κύρωση ήπατος με κύρια αιτία ασθένειας την HCV (και αποτελούν το 1,8% όλων των θανάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Και

  • Αναγνωρίζοντας ότι έχουμε μπροστά μας μια θεραπευτική επανάσταση στην ηπατίτιδα C, με θεραπευτική χορήγηση μικρού χρονικού διαστήματος, λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες, χωρίς τη χρήση ιντερφερόνης ή ριμπαβιρίνης, με ποσοστό ίασης που αγγίζει το 100%, κατάλληλη για κάθε γονότυπο και για κάθε στάδιο ηπατικής ίνωσης ή ασθένειας ήπατος και καθώς έχουμε αναγνωρισμένο επιπολασμό εντός των 28 κρατών – μελών της Ε.Ε. μεταξύ 0,4% – 4%.
  • Γνωρίζοντας ότι η εξαφάνιση της HCV μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε 15 χρόνια παρέχοντας καθολική πρόσβαση στην πρόληψη, τη διάγνωση, τη διασύνδεση με τη φροντίδα και τη θεραπεία.
  • Συμφωνώντας ότι η καθολική πρόσβαση θα πρέπει να παρέχεται σε δίκαιη βάση: θέτοντας σε προτεραιότητα όσους βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο νόσου αλλά παράλληλα διασφαλίζοντας την πρόσβαση στη θεραπεία σε καθέναν που έχει ανάγκη ανάλογα με τις δυνατότητες – που χρειάζονται σαφώς βελτίωση – των συστημάτων υγείας των χωρών.
  • Επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα στην υγεία ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα.

Βασισμένοι επίσης στην πρόσφατες αποφάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αφορούν τις ιογενείς ηπατίτιδες καλούμε τις κυβερνήσεις και τα Υπουργεία Υγείας:

  • Να κατανείμουν ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους προς την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία της ηπατίτιδας C, εγκαθιδρύοντας στρατηγικές και σχέδια δράσης για να εξαλείψουν την πανδημία.
  • Να συμπεριλάβουν στην επεξεργασία στρατηγικής και την υλοποίηση των δράσεων επαγγελματίες της υγείας, ειδικούς, την κοινότητα, τους ασθενείς και τους ανθρώπους που κάνουν χρήση ναρκωτικών – όσους δηλαδή είναι οι πιο ευάλωτοι από την HCV.

Αναγνωρίζοντας και επικροτώντας τις επενδύσεις προς την καινοτομία των θεραπειών για την ηπατίτιδα C που έκανε ο τομέας της φαρμακοβιομηχανίας,

Καλούμε τις φαρμακευτικές εταιρίες:

Να κινηθούν με τη μορφή του κατεπείγοντος προς ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις εξαιρετικές θεραπείες από κάθε άνθρωπο που ζει με ηπατίτιδα C. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μεθόδους που να μπορούν να τις αντέξουν τα διάφορα συστήματα υγείας στην Ευρώπη ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε συστήματος και τις δυνατότητές του και λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν.

Εμείς, οι πολίτες της Ευρώπης, αντιμετωπίζουμε περιορισμούς ή και ανύπαρκτη πρόσβαση στις τελευταίες εξαιρετικές θεραπείες στις χώρες μας. Οι προτεινόμενες τιμές, ειδικά αυτή του Sofosbuvir, ένα φάρμακο που είναι κλειδί στη θεραπεία κάθε γονοτύπου και χρησιμοποιείται σε διάφορους συνδυασμούς, καθιστούν αδύνατο κάθε σχεδιασμό πρόσβασης σε άμεσο ή μεσοπρόθεσμο διάστημα κι αυτό ισχύει ακόμα και για τις χώρες που έχουν δυνατά συστήματα υγείας με χαμηλή επιβάρυνση από τη νόσο.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων της Ε.Ε. και της φαρμακοβιομηχανίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την κοινότητα.

Το πρόσφατο σύστημα προμηθειών που επιτρέπει κοινές προμήθειες (5) μεταξύ των χωρών και για τις θεραπείες της HCV μπορεί να αποτελέσει ένα μέσον για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε προσιτές τιμές.

Επίσης χαιρετίζουμε την γαλλική πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών», στις 19/20 Ιουνίου, όπου στις τιμές για τα καινοτόμα φάρμακα η γαλλική αντιπροσωπεία τράβηξε την προσοχή του συμβουλίου αναφορικά με την υψηλή τιμολόγηση των φαρμάκων για την ηπατίτιδα C, που δεν καθίστανται βιώσιμες για τους προϋπολογισμούς υγείας των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Αν όλες οι καλές-τη-πίστη διαπραγματεύσεις αποτύχουν, νομίζουμε ότι ως τελική επιλογή οι χώρες θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση της υποχρεωτικής άρσης της πατέντας.