26 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS – ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Μ.Α.Α. ΜΑΡΙΟΥ ΛΑΖΑΝΑ

Εικόνα για το άρθρο “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AIDS – ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Μ.Α.Α. ΜΑΡΙΟΥ ΛΑΖΑΝΑ”

Το ∆.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και η Οργανωτική Επιτροπή του 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου AIDS ευρίσκονται στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν στο φετινό συνέδριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 28 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2014.

Με την πεποίθηση ότι τόσο η Οργανωτική όσο και η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου μας έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κατάρτιση ενός Επιστημονικού προγράμματος το οποίο θα καλύπτει όλα τα νεώτερα δεδομένα και τις τρέχουσες εξελίξεις. Παρά την καλή πρόγνωση και ποιότητα ζωής των ήδη διαγνωσθέντων ασθενών και την πρόσβαση σε νεώτερες θεραπείες, τα επιδημιολογικά δεδομένα και ο αριθμός των νεοδιαγνωσμένων περιστατικών σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα απαιτεί επαγρύπνηση και συνεχή εγρήγορση για ενημέρωση και λήψη μέτρων πρόληψης.

Έναντι αυτών των καταστάσεων, το συνέδριο θα επιδιώξει να φέρει τους συμμετέχοντες κοντά στις τελευταίες εξελίξεις της διεθνούς έρευνας για την HIV λοίμωξη, για την καλύτερη ενημέρωση των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και όλων των επιστημόνων υγείας και φοιτητών.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, στο φετινό πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνονται στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, φροντιστήρια και παράλληλες συνεδρίες, περιλαμβάνοντας και ποικιλία ακροατηρίου, πέραν του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, που το αφορά άμεσα ή έμμεσα με τη συμβολή έμπειρων κλινικών και εργαστηριακών επιστημόνων.

Με τη συναίσθηση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η HIV λοίμωξη σε επίπεδο δημόσιας υγείας, ο προγραμματισμός παράλληλων εκδηλώσεων, με αφορμή τις εργασίες του συνεδρίου, έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει ευρύτερες ομάδες πληθυσμού, πέρα από τα στενά πλαίσια ενός επιστημονικού συνεδρίου.
Η επιτυχία του συνεδρίου στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ενεργό συμμετοχή σας και ευελπιστούμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών σας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α.
Μάριος Κ. Λαζανάς

Η Πρόεδρος της Ο.Ε. του Συνεδρίου
Ελένη Σαμπατάκου