10 Μαρτίου 2015

ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ HIV/AIDS – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα για το άρθρο “ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΜΕ HIV/AIDS – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ”

Στο πλαίσιο της δράσης ενδυνάμωσης των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, η “Θετική Φωνή” παρείχε το Φεβρουάριο σχετικές υπηρεσίες σε 101 ωφελούμενους.

Καταγράφηκαν 76 περιστατικά από το γραφείο της Αθήνας και 25 από το γραφείο του Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη. Η πλειοψηφία των ωφελούμενων επικοινώνησε μαζί μας για θέματα που σχετίζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), με τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος και με την αντιρετροϊκή αγωγή. Κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκε αύξηση των οροαρνητικών ωφελούμενων που κάνουν χρήση της υπηρεσίας για ενημέρωση σε ζητήματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας.

Πρόσβαση στην υπηρεσία ενημέρωσης και ενδυνάμωσης της “Θετικής Φωνής” μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος, καθημερινά από τις 09:00 έως τις 17:00, στα τηλέφωνα 210 862 7572 για την Αθήνα και 231 55 25 020 για τη Θεσσαλονίκη ή ηλεκτρονικά στο e-mail info@positivevoice.gr.