11 Μαρτίου 2015

TO ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV «THESS CHECKPOINT» ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Εικόνα για το άρθρο “TO ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV «THESS CHECKPOINT» ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ”

Στις 11 Μαρτίου 2014 τo Κέντρο Πρόληψης για τον HIV «Thess Checkpoint» υποδέχτηκε τους πρώτους ωφελούμενους. Ακριβώς ένα χρόνο μετά, έχει καταστεί συνώνυμο των αξιόπιστων υπηρεσιών πρόληψης και των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της βόρειας Ελλάδας για θέματα HIV/AIDS και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόστηκαν με επιτυχία στην αντίστοιχη δομή στην Αθήνα από τα τέλη του 2012.

Τα στατιστικά στοιχεία αποδίδουν πιστά την ανταπόκριση που γνώρισε αυτή η νέα προσπάθεια στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι σήμερα, συνολικά 3.524 ωφελούμενοι έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών της δομής και έχουν εξεταστεί για HIV, 2.298 άνδρες, 1.210 γυναίκες και 16 διεμφυλικά άτομα. Παράλληλα, έχουν γίνει 1.809 έλεγχοι για ηπατίτιδα B και 1.329 έλεγχοι για ηπατίτιδα C.

Από το σύνολο των ωφελούμενων, 527 άτομα ήταν κάτω των 20 ετών, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία – 2.006 άτομα – ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα από 21 έως 30 ετών. 662 ωφελούμενοι ήταν από 31 έως 40 ετών, 221 άτομα ήταν από 41 έως 50 ετών και 115 άνω των 51 ετών.

Στη γεωγραφική κατανομή των ωφελούμενων καταγράφονται 3.141 κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, 64 άτομα από το εξωτερικό, και αξιοσημείωτη προσέλευση από άλλες πόλεις της βόρειας Ελλάδας όπως η Ξάνθη, η Λάρισα, η Κατερίνη, οι Σέρρες, η Καβάλα, η Χαλκιδική, η Κομοτηνή, η Κοζάνη, το Κιλκίς, τα Γρεβενά και η Έδεσσα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι περίπου το 60% των ωφελούμενων (1.924 άτομα), εξετάστηκαν για HIV για πρώτη φορά στη ζωή τους στη δομή του Thess Checkpoint, ενώ το 96% των ατόμων στα οποία έχουν ανιχνευθεί αντισώματα στον ιό, έχει διασυνδεθεί επιτυχώς με το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς AIDS Βορείου Ελλάδος.

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο του «Thess Checkpoint» στην ανάδειξη της σημασίας της συχνής εξέτασης και πρόληψης ενάντια στο HIV/AIDS και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στην ενημέρωση σχετικά με τις πρακτικές ασφαλέστερου σεξ και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του στίγματος και των στερεοτυπικών προσεγγίσεων του HIV.

Το «Thess Checkpoint» είναι ένα κέντρο πρόληψης για τον HIV και απευθύνεται στον σεξουαλικά ενεργό πληθυσμό. Πρόκειται για μη ιατρική δομή σχεδιασμένη να προσφέρει ενημέρωση για ασφαλέστερο σεξ, γρήγορο τεστ για HIV και διασύνδεση με τις Μονάδες Υγείας σε περίπτωση που ανιχνευθούν αντισώματα στον ιό. 

ThessCheckpoint

Αλ. Σβώλου 15 & Παλ. Π. Γερμανού, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο για ραντεβού: 2310 282 284
Τρίτη – Σάββατο 12:00 – 20:00

www.thesscheckpoint.gr

info@thesscheckpoint.gr