30 Μαρτίου 2015

ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

Εικόνα για το άρθρο “ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗ “ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ”

Στο πλαίσιο των δράσεων μείωσης βλάβης, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και το Ίδρυμα “Open Society Foundations” παρουσιάζουν δύο νέα νομικά εγχειρίδια σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Στo σημείωμα «Τα εξαρτημένα άτομα και ο νέος νόμος για τα ναρκωτικά», ο διδάκτωρ νομικής και δικηγόρος Βαγγέλης Μάλλιος προσεγγίζει κριτικά το νόμο 4139/2013 για τα ναρκωτικά, ως μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού της σχετικής νομοθεσίας και παρουσιάζει αναλυτικά τις προκλήσεις και τα προβλήματα που αναδείχθηκαν κατά την εφαρμογή του στην πράξη.

 

 

Τo«Σημείωμα για τον εποπτευόμενο σταθμό χρήσης ενέσιμων ναρκωτικών ουσιών» προσεγγίζει νομικά ζητήματα, αναφορικά με το ρόλο του “Οδυσσέα” στην προστασία της υγείας των ενεργών χρηστών, της έγκαιρης παρέμβασης για την αντιμετώπιση της υπεροδοσολογίας (overdose) και της προετοιμασίας ένταξης σε προγράμματα θεραπείας.