16 Απριλίου 2015

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ HIV/AIDS 2014 ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ

Εικόνα για το άρθρο “ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ HIV/AIDS 2014 ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ”

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η Ετήσια Έκθεση του ΚΕΕΛΠΝΟ “Επιδημιολογική Επιτήρηση του HIV/AIDS στην Ελλάδα” για το 2014.

To 2014 δηλώθηκαν 802 περιστατικά, εκ των οποίων 696 (86,8%) ήταν άνδρες και 106 (13,2%) γυναίκες. Από τις περιπτώσεις που δηλώθηκαν για πρώτη φορά ως HIV+ το 2014, 70 (8,7%) άτομα είχαν ήδη εμφανίσει ή ανέπτυξαν κλινικά AIDS εντός του συγκεκριμένου έτους. To 44,1% των περιστατικών που δηλώθηκαν το 2014 ήταν άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με άλλους άνδρες, το 17,4% ανέφεραν ότι μολύνθηκαν μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής, το 13,2% ήταν χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ), ενώ στο 25,2% των περιπτώσεων δεν έχει προσδιοριστεί ο τρόπος μετάδοσης του ιού. Ένα περιστατικό κάθετης μετάδοσης από μητέρα ΧΕΝ δηλώθηκε το 2014 και βρίσκεται υπό αντιρετροϊκή αγωγή. Τα περισσότερα περιστατικά, τόσο στους άνδρες (21,0%) όσο και στις γυναίκες (17,9%), ήταν ηλικίας 30-34 ετών κατά τη δήλωση.

Ο συνολικός αριθμός των HIV οροθετικών ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων AIDS) που έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανέρχεται σε 14434. Από τα περιστατικά αυτά, 11896 (82,4%) ήταν άνδρες, 2494 (17,3%) ήταν γυναίκες, ενώ για ένα μικρό ποσοστό το φύλο δεν δηλώθηκε.

Τα δεδομένα που προέρχονται από το σύστημα υποχρεωτικής δήλωσης θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς δεν αντανακλούν πλήρως την επίπτωση της HIV λοίμωξης και επηρεάζονται από τον χρόνο εξέτασης των ατόμων για τον HIV και από την, ενδεχομένως, μη έγκαιρη δήλωση των θετικών περιστατικών στις υγειονομικές αρχές. Η χρήση του έτους διάγνωσης περιορίζει την αρνητική επίδραση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στη δήλωση των περιστατικών και επιτρέπει την καλύτερη ερμηνεία των διαχρονικών τάσεων, αλλά δεν αντικατοπτρίζει επακριβώς την επίπτωση, η εκτίμηση της οποίας απαιτεί τη χρήση άλλων μεθόδων.

H επιδημία του HIV στην Ελλάδα παρουσίασε αυξητικές τάσεις τα τελευταία έτη. Το 2011 και το 2012 παρατηρήθηκε μία εξαιρετικά σημαντική αύξηση των περιστατικών HIV λοίμωξης που δηλώθηκαν στο σύστημα καταγραφής, με επίκεντρο την ομάδα των ΧΕΝ. Το 2013 καταγράφεται μία μικρή μείωση, η οποία συνεχίζεται και το 2014.

Συνολικά, η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών αποτελεί μέχρι σήμερα τον κυριότερο τρόπο μετάδοσης του HIV στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 46.2% των περιπτώσεων HIV λοίμωξης που έχουν δηλωθεί στις ελληνικές αρχές δημόσιας υγείας, ήταν άνδρες που ανέφεραν ότι μολύνθηκαν μέσω της σεξουαλικής επαφής με άλλους άνδρες. Το 2011 και το 2012 καταγράφηκε μία δραματική αύξηση των μολύνσεων από τον HIV στους/στις χρήστες/ριες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, σε σχέση με το 2010. Το 2013, ο αριθμός των περιστατικών HIV στην ομάδα των XEN παρέμεινε υψηλός αλλά με σαφή υποχώρηση σε σχέση με το 2012. Το 2014 συνεχίστηκε η πτωτική τάση. Φαίνεται ότι η επιδημία στην ομάδα των ΧΕΝ παρουσιάζει ύφεση αλλά αυτό δεν αποκλείει νέα αύξηση στη συγκεκριμένη ομάδα ή σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες στο μέλλον. Σε σύνολο 3079 ατόμων που μολύνθηκαν μέσω ετεροφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής, το 31,7% ήταν άτομα που έζησαν ή προέρχονταν από χώρες στις οποίες η ετεροφυλοφιλική μετάδοση είναι συχνή, το 17,1% είχαν σεξουαλική επαφή με HIV οροθετικά άτομα, των οποίων η πηγή μόλυνσης δεν προσδιορίστηκε, και το 39,1% ήταν περιστατικά για τα οποία υπήρχε ισχυρή ένδειξη ετεροφυλοφιλικής μετάδοσης, χωρίς, ωστόσο, να έχει αποσαφηνιστεί η υποκατηγορία της.

Συνολικά, η πλειοψηφία των δηλωθέντων HIV οροθετικών ατόμων ήταν ηλικίας 25 έως 44 ετών κατά τη στιγμή της δήλωσης. Η ηλικιακή ομάδα με τη μεγαλύτερη συχνότητα στους άνδρες ήταν αυτή μεταξύ 30 και 34 ετών και στις γυναίκες η ομάδα των 25-29 ετών.

To 2014 δηλώθηκε στην Ελλάδα ένα περιστατικό κάθετης μετάδοσης του HIV (ηλικία κατά τη δήλωση στην Ελλάδα < 13 ετών) από μητέρα χρήστρια ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά, 87 HIV περιστατικά, ηλικίας < 13 ετών κατά τη δήλωση, έχουν δηλωθεί στη χώρα μας, εκ των οποίων, τα 52 (59,8%) ήταν αγόρια και τα 34 κορίτσια (39,1%). Περίπου το 74% των HIV οροθετικών παιδιών, έχει μολυνθεί από τις μητέρες τους.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Επιδημιολογική Έκθεση.