22 Φεβρουαρίου 2015

HIV/AIDS ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εικόνα για το άρθρο “HIV/AIDS ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

Η “Θετική Φωνή” παρουσιάζει σε ελληνική μετάφραση τη “Σύσταση για το HIV/AIDS και τον κόσμο της εργασίας (No. 200)” της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Στόχος της Σύστασης 200 είναι η καταπολέμηση του εργασιακού αποκλεισμού και των διακρίσεων στους χώρους εργασίας, καθώς και η διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.