22 Ιανουαρίου 2015

ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Εικόνα για το άρθρο “ΝΟΜΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ “ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ”

Ήδη εδώ και καιρό, μέλη της «Θετικής Φωνής» επισκέπτονται εθελοντικά και ανά τακτά διαστήματα το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού «Ο Άγιος Παύλος», προκειμένου να επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν τους οροθετικούς κρατούμενους. Κατά τις επισκέψεις αυτές, τα μέλη της Θετικής Φωνής διαπίστωσαν ότι οι κρατούμενοι είτε αγνοούν είτε γνωρίζουν με τρόπο ελλιπή ή εσφαλμένο τον θεσμό της απόλυσης υπό όρον, ένα θεσμό δηλαδή που διαδραματίζει βασικό ρόλο αφενός μεν στην επίτευξη της προληπτικής λειτουργίας της ποινής, αφετέρου δε στην ομαλή ένταξη των κρατουμένων στο κοινωνικό σύνολο. Για τον σκοπό αυτό, η «Θετική Φωνή» έκρινε σκόπιμο να προχωρήσει στην έκδοση αυτού του μικρού οδηγού, ο οποίος απευθύνεται τόσο σε κρατούμενους όσο και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις ή και επαγγελματίες που ασχολούνται με τα δικαιώματα των κρατουμένων. Ο παρόν οδηγός δεν συνιστά προφανώς ενδελεχή ανάλυση του θεσμού της απόλυσης υπό όρον. Αντίθετα, συνιστά μια βασική καταγραφή και συνοπτική ανάλυση των ισχυουσών ρυθμίσεων.