7 Μαΐου 2015

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Εικόνα για το άρθρο “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015”

Στο πλαίσιο της δράσης ενδυνάμωσης των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, η “Θετική Φωνή” παρείχε τον Απρίλιο σχετικές υπηρεσίες σε 134 ωφελούμενους. Καταγράφηκαν 110 περιστατικά από το γραφείο της Αθήνας και 24 από το γραφείο του Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη.