8 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗ ΣΤΟ “THESS CHECKPOINT”

Εικόνα για το άρθρο “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗ ΣΤΟ “THESS CHECKPOINT””

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την πλήρωση θέσης εργασίας μερικής απασχόλησης, που θα λάβει χώρα στο Κέντρο Πρόληψης για τον HIV “Thess Checkpoint”, στη Θεσσαλονίκη.

Αντικείμενο έργου: Παροχή ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη για τον ιό HIV και τα υπόλοιπα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα, καθώς και παροχή της διαδικασίας εξέτασης με τη χρήση των σύγχρονων και γρήγορων διαγνωστικών μέσων (rapid testing) για τους ιούς HIV, HBV και HCV. Σκοπός του έργου και της δομής του “Thess Checkpoint” είναι να ενημερωθούν οι ωφελούμενοι σωστά και επαρκώς αναφορικά με τον ιό HIV, την ηπατίτιδα Β, την ηπατίτιδα C και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Στόχος μας επίσης είναι η εδραίωση στη συνείδηση των ωφελουμένων της συγκεκριμένης εξέτασης ως υπόθεση ρουτίνας.

Διάρκεια σύμβασης: Αορίστου χρόνου

Τόπος εκτέλεσης έργου: Θεσσαλονίκη

Επιθυμητά προσόντα: 

  • Εμπειρία σε επαφή με ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες
  • Καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας
  • Ευελιξία στο πρόγραμμα
  • Υπευθυνότητα
  • Πτυχίο και προϋπηρεσία συναφή με ανθρωπιστικές επιστήμες θα συνεκτιμηθούν στα προσόντα.

Παροχές:

  • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σχετικά με τον HIV και τα υπόλοιπα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
  • Εποπτεία, αξιολόγηση και συνεχιζόμενη προσωπική ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν:

  • Βιογραφικό σημείωμα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 20η Μαΐου 2015. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί σε διάστημα μίας εβδομάδας από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Τα βιογραφικά που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δε θα ληφθούν υπόψη.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο info@positivevoice.gr ή θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: Θετική Φωνή, Αγ. Αναργύρων 13, 10554, Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων στο τηλέφωνο: 210 86 27 572 (Θετική Φωνή).