14 Μαΐου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ

Εικόνα για το άρθρο “ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΘΕΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ» ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ”

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» Νίκος Δέδες είχε την Πέμπτη 14 Μαΐου συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Η «Θετική Φωνή» έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα το ζήτημα της έλλειψης αντιρετροϊκών φαρμάκων που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στα φαρμακεία ορισμένων νοσοκομείων της χώρας και κυρίως στο Αττικό Νοσοκομείο. Το συγκεκριμένο θέμα κυριάρχησε και στη συνάντηση, στην οποία ο υπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει την πρόταση του Συλλόγου για διαχωρισμό της ανελαστικής δαπάνης των αντιρετροϊκών από το κεντρικό προϋπολογισμό των νοσοκομείων.

Μεταξύ των υπολοίπων θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

  • – Η χάραξη και η υλοποίηση ενός νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το HIV/AIDS.
  • – Η τροποποίηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).
  • – Η συμπερίληψη της ΗIV λοίμωξης στη λίστα των χρονίων και μη αναστρέψιμων παθήσεων.
  • – Η συνέχιση και ενδυνάμωση των προγραμμάτων απεξάρτησης και μείωσης της βλάβης.
  • – Η αντιμετώπιση του προβλήματος υποστελέχωσης και έλλειψης αναλώσιμου ιατρικού υλικού που παρατηρείται σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων.
  • – Η ενδυνάμωση των προγραμμάτων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης.

Τόσο ο Υπουργός Υγείας, όσο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» συμφώνησαν στην ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των ενώσεων ασθενών και της ενεργού συμμετοχής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την πολιτεία για τα θέματα που τους αφορούν.