ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια του ελληνικού κοινοβουλίου το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το νέο νόμο, από την 1η Οκτωβρίου 2015 η διαδικασία ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία προϋποθέτει υποβολή αίτησης στο Δήμο μόνιμης διαμονής τους και μέσα σε 30 ημέρες ενημέρωση του αιτούντα εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις. Στη συνέχεια παραπέμπεται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή με τυποποιημένο Ειδικό Σημείωμα, στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι απαιτούμενες ανά παροχή ιατρικές προϋποθέσεις. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης στα ΚΕ.Π.Α.

Η διαδικασία απόδοσης ολοκληρώνεται με την προσκόμιση από τον αιτούντα στην Πρόνοια της «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας» από τα ΚΕ.Π.Α. και η προνοιακή παροχή ή η οικονομική ενίσχυση χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης στo Δήμο. Κατά την προσκόμιση της απόφασης από τον ενδιαφερόμενο οι αρμόδιες υπηρεσίες θα διενεργούν υποχρεωτικά έλεγχο, με την ανάκτησή της μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ι.Κ.Α.

Από τον Οκτώβριο η διαδικασία παράτασης των προνοιακών παροχών καθορίζεται ως εξής: Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στα Άτομα με Αναπηρία διακόπτεται από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της ισχύουσας γνωμάτευσης. Η Πρόνοια υποχρεούται τρεις μήνες πριν από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης γνωμάτευσης να ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για επανυποβολή του αιτήματος. Η έναρξη καταβολής της προνοιακής ενίσχυσης στην περίπτωση της παράτασης χορήγησης των προνοιακών παροχών ξεκινά από την επομένη της λήξης της προηγούμενης παροχής του επιδόματος μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός έξι μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης, διαφορετικά ισχύει εκ νέου η ημερομηνία κατάθεσης της απόφασης στο Δήμο.

Επιπλέον, καταργείται η καταβολή παραβόλου από ανασφάλιστους και άνεργους πολίτες και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας και συγκροτείται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα αναλάβει την επικαιροποίηση και αναπροσαρμογή του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας και θα επανεξετάσει τον κατάλογο των μη αναστρέψιμων  παθήσεων στην κατεύθυνση της διεύρυνσής του.

Ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» αναγνωρίζει πως ο νόμος του Υπουργείου Εργασίας κινείται στη σωστή κατεύθυνση απλοποίησης της διαδικασίας απόδοσης ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., σημειώνοντας ωστόσο πως η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων δεν έκανε δεκτή την πρόταση του Συλλόγου για απευθείας διαβίβαση της απόφασης από τα ΚΕ.Π.Α. στο Δήμο κατόπιν ενυπόγραφης ενημέρωσης του αιτούντος, αλλά διατήρησε την πρόβλεψη η διαβίβαση του εγγράφου να γίνει από τον πολίτη, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τη γραφειοκρατία και μη αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να απλουστεύσουν περαιτέρω τη διαδικασία.

Επιπρόσθετα, η «Θετική Φωνή» έθεσε σε προτεραιότητα το αίτημα για δυνατότητα έκδοσης αποσπάσματος απόφασης των ΚΕ.Π.Α. χωρίς την αναγραφή της πάθησης, στην κατεύθυνση του περιορισμού του κοινωνικού στίγματος που βιώνουν οι άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS, ωστόσο η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων έκρινε πως το συγκεκριμένο αίτημα δεν αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής πρωτοβουλίας, αλλά θέμα που θα πρέπει να επιλυθεί εσωτερικά από το Ι.Κ.Α. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε ήδη στείλει σχετική επιστολή στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπηρίας κ. Νιαρχάκου και αναμένουμε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Ιδρύματος.

Ως Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος χαιρετίζουμε τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, θα συνεχίσουμε ωστόσο να πιέζουμε στην κατεύθυνση της άμεσης ανασύστασης και σύγκλισης της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, προκειμένου να δρομολογηθούν τα εκκρεμή ζητήματα αναφορικά με την τροποποίηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας και με τη συμπερίληψη του HIV στις χρόνιες και μη αναστρέψιμες παθήσεις.