3 Σεπτεμβρίου 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Εικόνα για το άρθρο “ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ”

Ξενικά την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, μεταξύ των οποίων και των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων και χωρίς εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εισαχθούν:

α) Στις σχολές και τα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ενιαίου ή γενικού λυκείου, τεχνικού λυκείου, ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή ΕΠΑΛ.

β) Στις σχολές και τα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ.

γ) Στις σχολές και τα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΙ, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους Έλληνες κατόχους τίτλου απόλυσης ξένου λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, μηχανογραφικό δελτίο δηλώνοντας τα τμήματα και τις σχολές της προτίμησής τους, από την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού θα είναι προσβάσιμη στις παραπάνω ημερομηνίες μέσω συνδέσμου που θα υπάρχει στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας (www.minedu.goν.gr). Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Εκτυπώνουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται, δηλαδή το αντίγραφο του μηχανογραφικού δελτίου και την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Β. Υπογράφουν τα έγγραφα

Γ. Τα αποστέλλουν μέχρι και τις 16 Σεπτεμβρίου μαζί με ένα φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”.